Accounting, finance & control

Europese CFO’s positief over economische vooruitzichten

12 maart 2014 | 2 min lezen

Uit de Europese CFO Survey blijkt een terugloop van de Europese werkloosheid. Gedurende de laatste 5 kwartalen wordt er steeds minder bezuinigd op vast personeel. Zo ook dit eerste kwartaal van 2014 waar de negatieve groei in vaste contracten nog maar -0.8% bedraagt tegenover -3.7% een jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van de CFO Survey, het langstlopende onderzoek onder CFO’s uitgevoerd door TIAS School for Business and Society.

Nog niet eerder waren Europese CFO’s zo positief over de economische vooruitzichten: 63% heeft meer vertrouwen in de economie terwijl slechts 15% minder positief is vergeleken met vorig kwartaal. Daarmee zijn er relatief meer positieve Europese financiële bestuurders dan Amerikaanse. Wel waarderen de Amerikanen de eigen economie nog steeds iets beter dan hun Europese collega’s, respectievelijk 60 en 58,5 op een schaal van 100.

Ook het vertrouwen in het eigen bedrijf is groot onder de Europese bestuurders. Ruim de helft van hen is ervan overtuigd dat de financiële situatie van de eigen onderneming in de komende 12 maanden zal verbeteren. Slechts 16% van de financieel directeuren is een andere mening toebedeeld. Met een gemiddelde waardering voor het eigen bedrijf van bijna 63 op een schaal van 100 lopen de Europese bestuurders dan ook in gelijke tred met hun Amerikaanse collega’s. We zien dit positieve sentiment ook vertaald naar hoge verwachtingen rondom omzet- en winstgroei (respectievelijk 5% en 8%) in 2014.

Optimisme leidt tot overnames en op termijn wellicht tot herstel van werkgelegenheid

Het klimaat lijkt gunstig voor een nieuwe impuls van bedrijfsovernames in Europa. Zo verwacht een derde van de CFO’s in 2014 een acquisitie te doen terwijl bijna een kwart aangeeft het bedrijf, of een deel daarvan, te verkopen. In meer dan de helft van de gevallen gaat het om bedrijfsovernames buiten de grenzen waarbij Europa door ruim 40% van de bestuurders nog steeds als meest aantrekkelijke bestemming wordt beschouwd.Ook lijken er lichtpuntjes te verschijnen voor de werkgelegenheid op termijn. Zo verwachten Europese CFOs’ in de komende 12 maanden substantieel minder uit te geven (-10,6%) aan outsourcing van werk. Dit in tegenstelling tot voorgaande kwartalen waar bedrijven juist in toenemende mate kozen voor het uitbesteden van werkzaamheden.

“Gegeven het feit dat de verwachte groei in productiviteit op zo’n 5% uitkomt is dit een gunstige ontwikkeling omdat, naarmate het vertrouwen toeneemt in de economie en markt, bedrijven weer meer personeel in vaste dienst durven te nemen. De CFO’s geven massaal aan dat zij inderdaad meer positief gestemd zijn, en als we kijken naar de trend over het afgelopen jaar constateren we dat ook de bezuinigingen op vaste dienstverbanden langzaam aan het teruglopen zijn”, aldus Kees Koedijk, dean en directeur van TIAS hoogleraar Financieel Management.

Ruimte voor verbeteringen

Ondanks het wijdverspreide optimisme onder de CFO’s zijn er nog wel enkele zorgen. Naast consumentenvraag en prijsdruk is bijvoorbeeld nu ook concurrentie vanuit het buitenland een punt van aandacht geworden. Dit verklaart wellicht dan ook waarom bestuurders prioriteit willen geven aan het verbeteren van de klantgerichtheid, strategische resultaatgerichtheid en aanpassingsvermogen binnen de bedrijfscultuur.

Maar er zijn ook zaken waar Europese bedrijven weinig tot geen invloed op hebben. Zo zeggen de financieel directeuren in Europa bijvoorbeeld dat een rente verhoging van slechts 2% substantieel negatieve gevolgen zou hebben voor de werkgelegenheid, het investeringsniveau en het aangaan van (bedrijfs-) leningen. Daarnaast is ook nog eens een derde van de ondervraagden van mening dat hun eigen land te kampen heeft met een vastgoed zeepbel (in Nederland geldt dit voor maar liefst 40% van de ondervraagde bestuurders). Met de gebeurtenissen op de Amerikaanse vastgoedmarkt nog vers in het geheugen is de impact van het uiteenspatten van een mogelijke zeepbel desastreus voor het economische klimaat en zijn de uiteindelijke gevolgen voor het bedrijf niet te overzien. Het is de Europese politiek dus alles aan gelegen om deze punten van zorg effectief weg te nemen en het positieve sentiment onder de bedrijven te koesteren en concreet te vertalen naar economische groei.

Lees meer

Kwartaalrapport Q1 2014, CFO Survey (2014)

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.