Accounting, finance & control

Europese CFO’s hebben minder vertrouwen in ECB

19 maart 2015 | 2 min lezen

Europese CFO’s zijn positief over de vooruitzichten voor economie en bedrijf positief, maar hebben minder vertrouwen in plannen van ECB, blijkt uit de kwartaalanalyse CFO Survey.

De economie lijkt zich snel te herstellen. Uit de meest recente cijfers van de CFO Survey, blijkt bijna de helft van de financieel directeuren positiever gestemd over de economische vooruitzichten én over het eigen bedrijf. 44% van de ondervraagden denkt dat het plan van de Europese Centrale Bank (ECB) om staatsleningen op te kopen niet het gewenste effect op de economie gaat hebben. CFO’s zien meer heil in structurele hervormingen en plannen die zijn gericht op grootschalige investeringen. CFO Survey Europe is een initiatief van TIAS School for Business and Society en Duke University.

Optimisme onder financieel directeuren in Europa

Het optimisme onder de Europese CFO’s over de vooruitzichten van de eigen economie is goed op weg naar het oude niveau. Gedurende het eerste kwartaal van 2015 zagen we een stijging in het aantal optimisten naar 48%, vergeleken met 32% in het vorig kwartaal. Het gemiddelde optimisme niveau is gestegen van 53 naar 58 (op een schaal van 0-100). Tevens zien we dat het vertrouwen in het eigen bedrijf ook is toegenomen naar bijna 66 op een schaal van 100. Alles wijst erop dat de economie zich herstelt.

De bereidheid tot investeren is ook flink toegenomen met een verwachtte groei in investeringen voor de komende twaalf maanden van gemiddeld 6.2%. Dit vertegenwoordigt niet alleen een stijging voor het derde kwartaal op rij maar ook een niveau dat sinds eind 2010 niet meer is bereikt. Bovendien verwacht een derde van de bedrijven dit jaar nog een acquisitie te voltooien waarbij het in gemiddeld 55% van de gevallen een buitenlandse overname betreft. Ruim 20% zegt voornemens te zijn om het bedrijf, of een deel daarvan, te verkopen. 

Weinig vertrouwen in het ECB programma 

De ECB is deze maand van start gegaan met het maandelijks opkopen van staatsobligaties bij banken om zo de economie en de inflatie in de eurozone te stimuleren. Met een looptijd van 19 maanden kost het opkoopplan in totaal 1.140 miljard euro. Banken krijgen door de verkoop van obligaties meer geld in kas. Als zij dit uitlenen aan burgers en bedrijven kunnen deze vervolgens hun bestedingen opvoeren waardoor de economische groei gestuwd wordt. Op die manier zou ook de inflatie (momenteel een groot punt van zorg) eindelijk weer kunnen toenemen. Zo is althans de theorie. Slechts 23% van de ondervraagden gelooft echter dat dit daadwerkelijk zal gebeuren. Bijna 40% van de financieel directeuren is namelijk van mening dat het ECB programma uiteindelijk alleen ten goede komt aan de financiële markten zonder dat de reële economie daarvan zal profiteren.

“Het is niet verwonderlijk dat het Europese bedrijfsleven vraagtekens zet bij de effectiviteit van dit programma. Als we doorvragen blijkt zelfs dat meer dan 60% van de CFO’s verwacht dat het ECB-programma geen enkel voelbaar effect gaat hebben voor hun eigen bedrijf. We hebben natuurlijk sinds enkele jaren kunnen zien dat banken veel terughoudender zijn geworden in het verstrekken van leningen. Onder politieke en maatschappelijke druk hebben zij het risicoprofiel van hun balansen moeten bijstellen. Dit heeft er niet alleen toe geleid dat zij nu hogere kapitaalbuffers aanhouden maar juist ook strengere toetsingscriteria hanteren voor bedrijven en burgers die in aanmerking willen komen voor een lening. Het feit dat er nu meer geld in het financiële systeem gepompt wordt betekent dus niet automatisch dat het daarmee voor bedrijven ook makkelijker wordt om een lening af te sluiten”, aldus Kees Koedijk, decaan en directeur van TIAS School for Business and Society. 

Meer vertrouwen in structurele hervormingen

Europese CFO’s hebben dan ook veel meer vertrouwen in structurele hervormingen (meer dan 80%) of in investeringsprogramma’s zoals bijvoorbeeld het European Fund for Strategic Investments (EFSI), voorgesteld door Jean-Claude Juncker. Dit laatste plan zou 315 miljard euro aan externe investeringen voor grote projecten moeten kunnen aantrekken. Meer dan 70% van de ondervraagde CFO’s denkt dat dit plan een positief effect zal hebben op de Europese economie. 

Lees meer

Kwartaalrapport Q1 2015, CFO Survey (2015)

Beeld: Flickr/Creative Common License

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.