Accounting, finance & control

ESG levert winst in beurskoers op

18 oktober 2016 | 3 min lezen
Investeringen in mens en milieu door bedrijven worden nog te weinig geïncorporeerd in aandelenprijzen. Maar het loont voor de CEO en CFO zeker om te letten op ESG-criteria. Dat stelt professor of Finance Jenke ter Horst van de TIAS School of Business and Society.

Concerns én beleggers hebben volop stappen gezet. Ter Horst is de eerste om het toe te geven. ‘Aandeelhouders zijn er bewust van geworden dat aandacht voor mens, milieu en planeet juist waarde toevoegt en zeker niet waardevernietigend is’, begint Ter Horst zijn pleidooi. ‘Ten opzichte van tien, vijf en zelfs twee jaar hebben aandelenmarkten geleerd. Ze zijn de zogeheten ESG-factoren (Environmental, Social, Governance, red.) meer en meer gaan meewegen in hun beslissingen om in bepaalde bedrijven te investeren. Je ziet ook dat bedrijven als Akzo Nobel, dat zijn duurzame strategie op orde heeft en er open over communiceert, beter worden gewaardeerd. En dat ze als gevolg daarvan een gestage koersontwikkeling doorgaan. De ESG-factoren worden ingeprijsd als gevolg van een open dialoog erover. Zo komen beleggers minder voor verrassingen op die terreinen te staan.’ Dat was tien jaar geleden allerminst het geval, stelt Ter Horst. ‘Daar zag je koerssprongen als winstcijfers naar buiten werden gebracht. Beleggers werden veel meer verrast door misstanden omdat er destijds te weinig naar ESG werd gekeken.’  

Buiten de radar

Pensioenfondsen zoals ABP bouwen tot dertig procent van hun portefeuille om naar Corporate Responsible Investments. ‘Dat betekent dus ook dat ondernemingen die niets aan CSR doen meer buiten hun radar komen te vallen. Het wordt een hygiënefactor. Niets doen is geen optie meer. ESG en CSR zijn dé maatstaf.’ Wie bijvoorbeeld een aandeel als Shell langs de ESG-meetlat legt, kan zich afvragen of toekomstige kasstromen (waarop de koers van het aandeel is gebaseerd) nog wel worden gerealiseerd. Ter Horst: ‘Gaan al die fossiele brandstoffen wel gewonnen worden? Vreemd genoeg zitten deze nog wel verdisconteerd in de kasstromen van de toekomst en dus in de waarde van het bedrijf. Shell ziet dat ook in. Het concern gaat daarom ook investeren in duurzame energie, zonder overigens fossiele brandstoffen los te laten. Het is gevaarlijk voor de industrie van fossiele brandstoffen de trend naar hernieuwbare energie te onderschatten.’  Zeker als beleggers extra waarde toekennen aan bedrijven die wel ESG-factoren hanteren. ‘Kijk naar Social. In de VS zijn de beste bedrijven om voor te werken, ook de bedrijven die prachtige rendementen op de beurs halen. Dat is geen toeval.’  

Gouden kooien

Ter Horst wijst ook op een ander onderzoek. Daarin keken onderzoekers in de VS naar culturele en politieke omstandigheden van invloed op beurskoersen. ‘Bijvoorbeeld de flexibiliteit van de arbeidsmarkt. VS is heel flexibel. En daar voegen investeringen van bedrijven in arbeidsomstandigheden vrijwel direct waarde toe. Diezelfde studie is in Duitsland gedaan, waar de arbeidsmarkt minder flexibel is. Zij creëren in feite dus meer gouden kooien. Mensen gaan niet meer weg. En dan is er weer sprake van waardevernietiging.’ Eenzelfde onderzoek is volgens Ter Horst in Nederland nog niet gedaan en het is wachten op internationaal vergelijkend onderzoek. ‘Dat staat hoog op mijn verlanglijst’, aldus de professor. Hij concludeert uit ander onderzoek ook dat het uitsluiten van controversiële aandelen zoals wapen- en tabaksproducten, in combinatie met een actief ESG beleid, niet of nauwelijks een negatief effect hebben op de rendementen van een totale portefeuille. ‘En waarom zou je dan dergelijke aandelen als pensioenfonds dan niet mijden? Zeker met in het achterhoofd een kritische achterban van gepensioneerden die hun geld niet in dat soort aandelen wil beleggen.’  

Corrigeren

Wat kunnen de CEO en CFO doen om hun bedrijf op de juiste waarde te laten schatten? Ter Horst: ‘ESG-informatie bevat waarde voor beleggers, omdat investeringen in mens en milieu nog ondergewaardeerd worden in de aandelenmarkt. Als de markt deze onderwaardering corrigeert, kan de belegger in die aandelen extra rendement behalen. En het beursgenoteerde bedrijf wordt beter ingeschat, met – als het concern het goed doet op ESG-criteria – het gevolg dat extra beurswaarde wordt geschapen.’ Topmannen doen er dan ook goed aan integrated reporting serieus te nemen, alhoewel ze daar nog lang niet allemaal aan willen. Akzo Nobel wel. Het concern prijkt voor de vierde maal als koploper in de sector materials in de Dow Jones Sustainability Index. ‘Je moet duidelijk kunnen maken waar je op de lange termijn waarde creëert. Zo simpel is het. Daar hoort het ingaan op ESG-criteria integraal bij. Geen bedrijf kan zonder mens, milieu en maatschappij.’ 

Executive Master of Business Valuation

Zet uzelf op de kaart als een strategisch, ethisch en verantwoordelijk waardebepaler met de Executive Master of Business Valuation van TIAS.

Lees meer over deze Master

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.