Vastgoed

Denken in opties is waardevol

14 juni 2013 | 1 min lezen

In deze studie, verkent Lars Paantjens, de toepassingsmogelijkheden van reële opties binnen een publiek private samenwerking (PPS) van een gebiedsontwikkeling. Twee manieren van het toepassen van reële opties wordt beschreven, namelijk als verhandelbaar product en als strategisch risicomanagement.

Door middel van exploratief onderzoek is inzicht verkregen waarom o.a. reële opties in de praktijk (nog) niet worden toegepast? Ondanks dat de praktijk nog niet bekend genoeg is met reële opties blijkt uit dit onderzoek dat het toepassen van reële opties wel degelijk waardevol is. De eerste logische stap is om de toepassingsmogelijkheid strategisch risicomanagement te implementeren, met als doel het gebiedsontwikkelingsproces verder te structureren. Publieke en private partijen worden hierdoor gedwongen om in een vroeg stadium (samen) na te denken over mogelijke gebeurtenissen in een gebiedsontwikkelingsproces.

Lees meer

Afstudeerscriptie: Het denken in reële opties is waardevol!, Lars Paantjens (2013)

Kennisgebieden

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.