Vastgoed

De wendbare vastgoedprofessional

Door Dirk Brounen | 5 juni 2018 | 4 min lezen
Hoe word en blijf je in een starre vastgoedmarkt voldoende wendbaar om alle veranderingen bij te benen? Met die vraag gingen Dirk Brounen (TIAS) en Bart Kruijssen (PWC) op pad dit voorjaar. In dit artikel bespreken zij de vijf belangrijkste inzichten die zij uit gesprekken binnen en buiten de sector hebben opgehaald.

Een starre vastgoedmarkt

Veranderen is lastig, voor iedere mens. Wij houden nou eenmaal graag vast aan oude keuzes en gewoontes. In de vastgoedmarkt is dat niet anders. Sterker nog, de vastgoedmarkt wordt vaak gezien als een erg behouden en conservatieve sector, waarin veranderingen en innovaties zeldzaam zijn. Waarom? Enerzijds, omdat de vastgoedmarkt werkt met lange termijn producten. Een woning wordt in Nederland al bijna gebouwd voor de eeuwigheid. Snel veranderen van gedachten en werkwijze is dan lastig, je hebt immers nog een hoop oude modellen op voorraad. Anderzijds, is er in de vastgoedmarkt weinig aanleiding geweest om van gedachten te veranderen. “Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg” en er is een hoop gekregen in de vastgoedmarkt in het verleden, dus waarom dan plots van werkwijze veranderen? Nou, omdat de samenleving verandert. Nederland vergrijst, de technologie verandert onze leefstijlen in huis en op kantoor en wij moeten snellere slagen maken in de energietransitie, zeker ook op de vastgoedmarkt. Er zijn genoeg redenen waarom ook in de vastgoedmarkt sneller moet worden geïnnoveerd, ondanks dat deze traditie er in het verleden niet was. Een belangrijke voorwaarde voor deze innovaties zijn wendbare vastgoedprofessionals, want ook vastgoedsucces is mensenwerk. Hoe krijgen we de vastgoedprofessionals en hun organisaties wendbaarder, zodat de grote slagen in de toekomst sneller en beter gemaakt kunnen gaan worden? In het voorjaar van 2018 gingen Bart Kruijssen (PWC) en Dirk Brounen (TIAS) samen op onderzoek uit. Zij bestudeerden de wendbaarheid (agility) in andere sectoren en gingen in gesprek met verschillende professionals in de vastgoedmarkt op zoek naar de vijf kenmerken en voorwaarden voor meer wendbaarheid.

1. Van provisie naar belang

Succes wordt beloond, en terecht! In de vastgoedmarkt worden de meeste beloningen echter al op zeer korte termijn uitgekeerd. Zo krijgen makelaars courtage, hypotheekadviseurs provisie, ontwikkelaars hun marge, en architecten hun vergoeding. Allemaal, nog voordat het pand goed en wel in gebruik is genomen. Deze korte termijn beloningen zorgen voor prikkels die professionals laten streven naar meer volume, niet naar betere producten. In plaats van een korte termijn provisie, zou een beloning middels een meer lange termijn belang kunnen helpen bij het wendbaarder maken van de vastgoedprofessional. Een ontwikkelaar die zijn beloning deels krijgt op basis van de waardeontwikkeling in de eerste 15 jaar, zal sneller stoppen met het aansluiten van de nieuwbouw op ouderwets gas bij het vooruitzicht dat gasloze woningen een beter toekomstperspectief hebben. 

2. Van stropdas naar tattoos

Uiterlijk zegt niet alles, maar tijdens de gesprekken in de sector viel op dat de dresscode wel erg eenvormig oogde. Zo passeerde bij een afspraak een groep van 15 trainees op weg naar de kantine voor de lunchpauze. Allemaal keurig in blauw pak met wit overhemd. Kleding maakt de man, maar voor wendbaarheid is diversiteit een goede brandstof. Diversiteit in het personeelsbestand helpt enorm om interne gesprekken uit te laten komen op verrassende besluiten. Wanneer in de sector te veel wordt vastgehouden aan het stereotype ideale (blanke) schoonzoon als aanwas, lijkt het veranderpotentieel van de sector beperkt te blijven.  

3. Van toen naar straks

“Als ik mensen had gevraagd wat ze wilden, hadden ze gezegd: snellere paarden” aldus Henry Ford, toen hij vertelde hoe hij tot het idee van zijn T-Ford was gekomen. Het klopt inderdaad dat de meeste mensen vooral verlangen naar wat zij uit het verleden al kennen. Innoveren en veranderen is dan ook lastig. Maar het helpt om als organisatie niet het verleden maar beelden over de toekomst als kader te nemen. Te vaak horen wij in de vastgoedmarkt stellige meningen en overtuigingen, die gebaseerd zijn op een anekdote (n=1). Anekdotes zijn oude verhalen en in een tijd waarin de markt sneller verandert dan het huurcontract is het belangrijker om oprechte nieuwsgierigheid te organiseren over de mogelijke toekomst. Niet dat iedereen trendwatcher hoeft te worden, maar het zou helpen wanneer oude successen niet langer worden gebruikt als onderbouwing voor toekomstige plannen. Over die toekomst zullen hele verschillende beelden bestaan, en dat is prima. In een vastgoedorganisatie met voldoende diversiteit geeft dat aanleiding tot hele goede gesprekken waaruit sterke innovaties geboren kunnen worden.

4. Van kaders naar regie

De Nederlandse vastgoedmarkt heeft last van de terugtrekkende en soms onzichtbare overheid. In landen om ons heen wordt sneller geïnnoveerd, omdat de overheid haar eigen doelstellingen serieus neemt en de vastgoedmarkt dwingt om bij te dragen aan maatschappelijke transities. Onder druk wordt alles vloeibaar. Zo zou ook de conservatieve vastgoedmarkt wat meer druk van de overheid kunnen gebruiken om te komen tot snellere veranderingen. Uiteraard dient diezelfde overheid dan ook minder belemmeringen op te werpen in het proces (vergunningen, bestemmingen, procedures) maar ook daartoe zijn goede voorbeelden te vinden in de landen om ons heen.

5. Van meer naar beter

Lang was kwantiteit een doel op zich in de Nederlandse vastgoedmarkt. Nederland is gestaag gegroeid van 10 naar ruim 17 miljoen inwoners in de afgelopen zeven decennia. Sinds de wederopbouw is de sector dan ook vooral ingesteld op het opschalen van de gebouwde omgeving. Maar onze toekomstperspectieven zijn anders. De kans is groot dan er in 2050 minder Nederlanders zullen zijn dan vandaag. Bovendien zijn dat allemaal andere Nederlanders, met deels nieuwe voorkeuren en behoeften. Vastgoedsucces zal in de toekomst niet bestaan uit meer deals voor meer provisie, maar uit betere vastgoedoplossingen voor klanten die op lange termijn tevreden blijven. Dat vergt een nieuwe kijk en insteek. Eén waarbij de overheid strakker zal moeten regisseren en de sector sneller zal moeten innoveren in ruil voor een gezamenlijk belang.

Hét programma voor vastgoedprofessionals met ambitie

Ben jij als professional al enkele jaren werkzaam in de vastgoedmarkt? Heb jij ambitie om te blijven groeien en vind je het belangrijk om in jezelf te investeren? Wil jij op de hoogte zijn van actuele thema’s binnen je vakgebied en door middel van coaching en intervisie nieuwe skills ontwikkelen? Ben je op zoek naar flexibiliteit en wil je je eigen leertraject bepalen?

Dan is de geheel flexibele en modulaire Executive Master of Real Estate echt iets voor jou!

Lees meer over MRE

Kennisgebieden

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.