Accounting, finance & control

CFO's voor het eerst optimistischer

2 juli 2013 | 2 min lezen

Voor het eerst sinds jaren zijn meer Europese CFO's positief in plaats van negatief over de economische vooruitzichten. Een derde of 29% van de collega's in Europa ziet de toekomst met een zekere mate van optimisme. Toch voorzien de meesten (38%) geen verandering op de korte termijn en is de Europese visie minder optimistisch dan in andere delen van de wereld. Een meerderheid van 43% verwacht echter een verbetering wat betreft de financiële prestaties van de eigen onderneming.

Dit alles blijkt uit de Global CFO Survey, het langstlopende wereldwijde onderzoek naar de economische visie onder financiële topmanagers, uitgevoerd door Duke University en TIAS School for Business and Society en ondersteund door universiteiten in Japan, Zuid-Afrika en Brazilië.

Elke drie maanden worden CFO's, van wie 25% actief is in de Benelux, via de CFO Survey ondervraagt over hun verwachtingen voor het economische landschap en wordt hun mening gepeild over andere, gerelateerde onderwerpen. Dit kwartaal was het aanvullende onderwerp de rol van maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid binnen de bedrijfsresultaten.

CFO’s blijven investeren

De meeste CFO’s verwachten geen economische groei op de korte termijn. De belangrijkste redenen hiervoor zijn de lage consumptieve vraag, druk op de prijzen als gevolg van concurrentie, wereldwijde financiële instabiliteit en overheidsbeleid. Hierdoor staan marges onder druk, is het lastiger verwachtingen over de toekomst te specificeren en het beleid hierop af te stemmen, en wordt de uitdaging om medewerkers te blijven motiveren groter.

Iets minder dan de helft van de CFO's verwacht de komende 12 maanden de reserves te moeten aanspreken, vooral om te kunnen blijven investeren.

Topsalarissen onder druk

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat de salarissen van topmanagers onderwerp van gesprek zijn geworden. Hoewel een ruime 20% van de respondenten kritiek op de topsalarissen rapporteerde, gaf maar liefst 43,5% aan het komende jaar deze betalingen te gaan beteugelen. De kritiek kwam voornamelijk van aandeelhouders en eigenaren of vanuit de Raad van Bestuur.
MVO omdat alles er deel van uitmaakt

Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid staan in Europa hoger op de agenda dan in de VS. In Europa acht 63% van de respondenten dit een belangrijk of zeer belangrijk onderwerp, terwijl dit in de VS slechts de helft is. MVO wordt in Azië (67%), Zuid-Amerika (76%) en Afrika (83%) zelfs nog belangrijker gevonden.

Initiatieven op het gebied van MVO zijn specifiek gericht op de medewerkers, het management, de klanten en de omgeving van de onderneming. De redenen hiervoor zijn niet direct gekoppeld aan operationele winst. De voornaamste reden lijkt imagoverbetering te zijn, gevolgd door ‘omdat dit iets is wat je nu eenmaal zou moeten doen’. Slechts 18% gebruikt MVO om de consumptieve vraag te vergroten en 10% gebruikt het om de kosten te stroomlijnen. Maar liefst 56% onderneemt geen activiteiten om de inspanningen in kaart te brengen (met betrekking tot finance). Dit is omdat zij hier de middelen niet voor hebben, er geen druk vanuit de aandeelhouders wordt uitgeoefend of omdat er te weinig expertise in huis is.

Europees sentiment blijft constant

Europeanen scoren 53 op de sentimentindex (op een schaal van 1-100); dit is gelijk aan het vorige kwartaal. Dit is de laagste score van alle wereldwijde regio's. Zuid-Amerika daalde licht maar blijft overwegend optimistisch met een indexscore van 66. Azië neemt de tweede plek in met 62 en de VS verbeterde aanzienlijk met een score van 61.

Kees Koedijk, decaan en directeur of TIAS: “Wij zien langzaamaan een verbetering van het sentiment, ook al hebben wij in Europa nog een lange weg te gaan. Hopelijk kunnen wij ons door de andere wereldregio's laten inspireren. De groei van het optimisme in de VS is zeer hoopvol. Als drijvende kracht achter vooruitgang in andere economieën is het belangrijk dat op dit gebied stappen in de juiste richting worden gezet.”

Lees meer

Quarterly Report Q2 2013, CFO Survey (2013)

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.