Accounting, finance & control

Past HR-beleid Europese bedrijven in deze tijd?

12 december 2014 | 2 min lezen

Het optimisme onder Europese CFO’s is gedaald in het vierde kwartaal van 2014. Het vertrouwen in de economische vooruitzichten van het eigen land daalde echter sterker dan het vertrouwen in het eigen bedrijf. Het rekruteren en behouden van gekwalificeerd personeel blijft ook dit kwartaal een punt van zorg. Bedrijven nemen echter geen extra maatregelen. Op bestuursniveau blijkt er nauwelijks sprake te zijn van diversiteitbeleid. Dat blijkt uit cijfers van de CFO Survey, van TIAS School for Business and Society en Duke University, dat voor het 75ste kwartaal is uitgevoerd.

Het optimisme onder de Europese CFO’s over de vooruitzichten van de eigen economie, heeft zich na een sterke stijging in het derde kwartaal van 2014 niet kunnen handhaven in dit vierde kwartaal. Het gemiddelde optimisme niveau daalde van 61 tot 53.5 (op een schaal van 0-100) en is daarmee terug op het niveau van medio 2014. Ook het vertrouwen in het eigen bedrijf laat een lichte daling zien en eindigt op het niveau van  61.5 op een schaal van 100. Het economisch vertrouwen onder de financieel directeuren in de VS daarentegen vertoont voor het vierde kwartaal op rij een opleving en eindigt daarmee dit jaar op 63.7. Het zal nog moeten blijken of het optimisme in de VS voldoende zal zijn om de wereldeconomie in het komend jaar een extra impuls te geven.

Gebrek aan diversiteit in het bestuur

Driekwart van de ondervraagde Europese bedrijven geeft aan geen richtlijnen te hanteren voor het vergroten van de diversiteit in het bestuur. Slechts 12% zegt daadwerkelijk een specifieke samenstelling in de mix tussen mannen en vrouwen. Hoewel ruim de helft van de CFO’s geen hindernissen of obstakels ziet om het bestuur met vrouwelijke collega’s aan te vullen, zijn vrouwelijke bestuurders nog altijd aanzienlijk ondervertegenwoordigd. Gemiddeld genomen bestaat nog steeds ruim driekwart van het bestuur uit mannen.

“De meest doorslaggevende factoren waar men gewoonlijk op selecteert zijn ervaring, competenties en vaardigheden. In dit opzicht lijken de bedrijven dan ook geen onderscheid te maken tussen mannen of vrouwen. Kenmerkend is echter wel dat zo’n 40% van de Europese bedrijven aangeeft geen vrouwelijke kandidaten te kunnen vinden die over de juiste ervaring beschikken. Dit kan zijn in relatie tot de desbetreffende sector, het persoonlijk netwerk, of algemene ervaring op boardniveau. Hier valt dus nog een wereld te winnen”, aldus Kees Koedijk, Dean en Director van TIAS.

Nieuwe generatie werknemers: minder loyaal aan het bedrijf

Een andere groep waar het onderzoek zich dit kwartaal op richtte, zijn de Millenials: mensen geboren na 1980. Bijna 60% van de Europese CFO’s noemt als grootste voordeel van deze generatie hun technologische kennis. Ook beschouwt bijna 40% van de financieel directeuren, de Millenials als creatiever en innovatiever dan oudere medewerkers. Tevens worden de relatief lagere salariskosten als groot voordeel aangemerkt. Tegelijkertijd echter, ervaart 44% van de bedrijven dat Millenials minder loyaal zijn aan het bedrijf, en ruim een derde zegt dat deze groep vaak intensievere begeleiding vereist, terwijl nog eens 30% zegt dat Millenials meer geïnteresseerd zijn in hun persoonlijke ontwikkeling dan in die van het bedrijf waar zij voor werken.

Dit verklaart mogelijk waarom het werven en behouden van gekwalificeerd personeel al geruime tijd een terugkerend zorgpunt is op de strategische agenda van Europese bedrijven. Hoewel de toekomstige generatie werknemers over de kwaliteiten beschikt die onmisbaar zijn voor de organisatie van de toekomst, zegt toch bijna de helft van de CFO’s geen specifieke maatregelen te nemen om deze jonge mensen aan te trekken. Momenteel heeft slechts 20% van de bedrijven bijvoorbeeld de werkuren versoepeld of biedt zij trainings- en opleidingsmogelijkheden. Nog geen 2% heeft maatregelen genomen die voor deze generatie juist zo aantrekkelijk zijn, zoals verkorte werkweken of flexibel in te vullen werktijden.

Lees meer

Kwartaalrapport Q4 2014, CFO Survey (2014)

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.