Accounting, finance & control

CFO’s: publiek wantrouwen belet economische groei

12 juni 2014 | 1 min lezen
Het aanhoudende publieke wantrouwen in zakelijke bestuurders en politieke leiders tast het ondernemingsklimaat aan. Tevens zouden mogelijke sancties voor Rusland de economie nog verder schaden, aldus financieel directeuren in Europa. Dit blijkt uit de meest recente CFO Survey Europe uitgevoerd door TIAS School for Business and Society en Duke University.

Publiek wantrouwen ondermijnt optimisme onder financieel directeuren

Bijna 70 procent van de Europese CFO’s zegt dat het zakelijke klimaat is aangetast door het publieke wantrouwen. In de VS is bijna 60 procent van de directeuren negatief. In Azië en Latijns-Amerika zegt zelfs 71 procent en 79 procent van de financieel bestuurders dat het publieke wantrouwen gevolgen heeft voor de economie. De sombere publieke stemming lijkt dan ook enige gevolgen te hebben voor het optimisme onder de financieel directeuren. Ondanks dat meer dan de helft van de Europese bestuurders nog steeds optimistischer is over de economie, was dit in het vorig kwartaal nog ruim 60 procent.

Een derde van de Europese CFO’s vreest voor deflatie in de eurozone. Twee derde onder hen denkt zelfs dat de deflatie langer dan twee jaar zal aanhouden. Het publieke wantrouwen waar sprake van lijkt te zijn kan deflatie dan ook verder in de hand spelen wanneer het gaat leiden tot verdere vraaguitval.

“Het wantrouwen belemmert dat de economie de kans krijgt om te floreren. Niet alleen consumentenvraag wordt mogelijk aangetast, bedrijven moeten nu ook een deel van hun aandacht verleggen en veel tijd, geld en energie steken in maatregelen om het publieke wantrouwen te keren. Kostbare tijd en energie die anders voor de kernactiviteiten van het bedrijf zou worden ingezet”, zegt Kees Koedijk, dean van TIAS en hoogleraar in Finance. Bestuurders zijn dan ook druk in de weer om te voorkomen dat het publieke mistrouwen uiteindelijk haar weerslag gaat hebben op de eigen onderneming. Zo zegt bijvoorbeeld meer dan 55 procent van de Europese financieel directeuren in de afgelopen periode meer nadruk te hebben gelegd op het verhogen van transparantie in de bedrijfsvoering en verslaggeving, terwijl nog eens de helft de procedures en het beleid op het gebied van governance heeft aangescherpt.

Het blijkt dus dat bedrijven vooral zelf het vertrouwen van het publiek proberen te (her)winnen. Slechts een derde vindt het een taak van de overheid om met nieuw beleid en regelgeving het tij te keren en het publieke vertrouwen te herstellen.

Rusland sancties hebben mogelijk averechts effect

Door Europa en de VS opgelegde sancties voor Rusland zien de financieel directeuren absoluut niet zitten; meer dan 80 procent van de Europese CFO’s denkt dat dergelijke maatregelen negatief zullen uitpakken. Hoewel de Amerikaanse collega’s daar iets minder van overtuigd zijn, vreest toch ruim de helft dat sancties vervelende gevolgen gaan hebben. Het is dan ook niet verwonderlijk dat zo’n 20 procent van de Europese bedrijven en rond 30 procent van de Amerikaanse bedrijven erover denkt om de activiteiten in Rusland stop te zetten.

Lees verder

Kwartaalrapport Q2 2014, CFO Survey (2014)

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.