Accounting, finance & control

CFO-profiel: Yevgeny Pogorelov van Samson LTD

1 oktober 2014 | 3 min lezen

Mr. Yevgeny Pogorelov

Bedrijf: Samson LTD.
Functie: Chief Financial Officer

Belangrijke feiten

Private company 
Rusland
Industrie: Office supplies, logistics
Omzet: > € 250.000.000
Aantal werknemers: 2.500

Yevgeny Pogorelov werd 13 jaar geleden CFO van Samson Ltd. Sindsdien heeft zijn bedrijf een aanzienlijke groei doorgemaakt. Dit jaar zal de groei doorzetten, zo zegt hij, maar misschien niet zo snel als in de voorgaande jaren. Afgezien van de algemene economische neergang in Rusland zijn de sancties tegen Rusland de belangrijkste reden voor kostenbesparende maatregelen bij het bedrijf van Pogorelov.

Beeld: © Nationale Beeldbank

Kunt u ons iets vertellen over uw bedrijf?

"Samson Ltd is een van de toonaangevende aanbieders van kantoor- en schoolartikelen in Rusland. We hebben meer dan 2.500 medewerkers. Ongeveer 80 procent van onze omzet komt uit de groothandel, waarmee dit ons grootste distributiekanaal is. Andere distributiekanalen zijn de retail en de business-to-business."

Veel fundamentele financiële processen waren niet aanwezig

Wat zijn uw huidige verantwoordelijkheden als CFO en hoe is uw rol door de jaren heen veranderd?

"In mijn rol als CFO geef ik leiding aan een staf van 10 medewerkers op onze financiële afdeling. Geen van onze vestigingen heeft een eigen financiële afdeling. De centrale financiële afdeling is verantwoordelijk voor alle financiële processen (monitoring, analyse en rapportage) in al onze kanalen.

Onze inkomsten zijn op dit moment tien keer zo groot in vergelijking met 13 jaar geleden en als zodanig is mijn rol ook aanzienlijk veranderd in de loop van de jaren. Ik was de eerste CFO bij Samson en toen ik aan mijn eerste termijn begon, waren vele fundamentele financiële processen nog niet aanwezig. Zo was er geen budgettering geïmplementeerd en had het bedrijf nog geen bedrijfsplanningproces. In de loop van de jaren heeft mijn afdeling  deze cruciale financiële systemen en procedures geleidelijk ontwikkeld en toegepast. Tegenwoordig werken we veel systematischer en kunnen we nieuwe bedrijfsprojecten ondersteunen."

De grootste prestatie is de bedrijfsbrede implementatie van de verschillende financiële systemen

Wat is uw grootste prestatie als CFO?

"Gezien het feit dat er aan het begin van mijn termijn geen goed financieel regime was, zou ik zeggen dat mijn grootste prestatie de succesvolle, bedrijfsbrede implementatie van de verschillende financiële systemen, en in het bijzonder budgetterings- en bedrijfsplanningsystemen en -procedures is. Het kostte ons heel wat jaren om deze systemen volledig te implementeren en zelfs nu zijn we deze nog steeds continu aan het  optimaliseren. In de nabije toekomst willen we onze gehele IT-infrastructuur veranderen. Ons bedrijfsmanagement is erg onder de indruk van SAP. Echter, als gevolg van het economische klimaat hebben we dit veelomvattende project moeten uitstellen. Het is immers een substantiële investering, zowel in tijd als in mensen."

Hoe doet uw bedrijf het en neemt u extra maatregelen om groei te garanderen?

"We verwachten in 2014 groei te realiseren, maar het zal niet zo sterk zijn als we in de voorgaande jaren hebben gezien. Naar mijn mening bevindt de Russische economie zich al in een recessie. Klanten kopen gewoon niet zo veel meer als vroeger, wat direct van invloed is op onze omzet. Naast een daling van de omzet zien we ook dat de rente stijgt als gevolg van de sancties door de EU en de VS. Vergeleken met een jaar geleden, is de huidige rente tot een vrij hoog niveau gestegen. Gemiddeld zagen we de rente stijgen met maar liefst 30%. En omdat bankleningen zo prijzig zijn geworden, is investeren nu veel lastiger.

Ter illustratie, we hebben bijna al onze investeringsprojecten in de wacht gezet en kijken nu alleen nog naar investeringen in de detailhandel. De investeringen in ons retailsegment lopen echter ook niet zo hard; we openen dit jaar nu 5 winkels in plaats van de 20 die we aanvankelijk hadden gepland. Voor zover de omstandigheden dat toelaten, blijven we zoeken naar mogelijkheden waarmee we ten minste een deel van onze bedrijfsplannen voor het lopende jaar kunnen implementeren. Uiteraard zijn we voor de ontwikkeling van nieuwe projecten in de toekomst ook op zoek naar andere financieringsbronnen.

Aangezien het merendeel van de invoer van ons bedrijf afkomstig is uit China, ondervinden we momenteel geen grote problemen met Europese leveranciers als gevolg van de recente economische beperkingen. De stijgende wisselkoersen vormen voor ons een grotere uitdaging.

Aan de kostenkant willen wij een aanzienlijke daling realiseren. Allereerst zijn we van plan om de staf met 10 procent in te krimpen op alle niveaus van het bedrijf. Een groot deel van onze kosten heeft ook betrekking op ontwikkeling, en aangezien deze projecten voor onbepaalde tijd in de ijskast zijn gezet, verwachten we veel geld te besparen op dit gebied. Het is duidelijk dat we onze focus blijven leggen op het realiseren van een gezond resultaat voor het komende jaar, en bereiden we het bedrijf voor op de volgende groeikans."

Read more

Europese CFO's: Op personeel wordt niet langer bezuinigd, TIAS (2014)
Kwartaalrapport Q3 2014, CFO Survey (2014)

 

 

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.