Accounting, finance & control

Beleggen in Landbouw

18 juni 2014 | 1 min lezen

De interesse in beleggen in landbouwgrond heeft een grote vlucht genomen en de verwachting is dat dit alleen maar gaat toenemen. De interesse wordt veroorzaakt door drivers achter deze investering als klimaat, voedselschaarste en bevolkingsgroei. 

Beeld: © Nationale Beeldbank

In de literatuur wordt veel gesproken over de eigenschappen die hangen aan het beleggen in landbouwgrond. Een onderbelicht aspect is de exploitatie van de landbouwgronden zelf. Wanneer men in de literatuur spreekt over het rendement uit landbouwgrond betreft dat de combinatie van direct en indirect rendement. In deze thesis wordt het direct rendement uit het beleggen in landbouwgrond behandeld.

Beleggers zijn van mening dat het direct rendement uit verpachting van landerijen aan een gebruiker, in de meeste gevallen een familiebedrijf, te laag is ten opzichte van de waarde van de onderliggende asset landbouwgrond. Beleggers zoeken naar andere mogelijkheden om het direct rendement te vergroten, waaronder eigen exploitatie.

In zijn afstudeeronderzoek voor de Executive Master of Real Estate (MRE) onderzocht Johan Reijngoudt welke kansen en mogelijkheden er zijn en komen op het terrein van landbouwbeleggen. Hieronder leest u meer over zijn onderzoek en over een recent initiatief in de markt.

Lees meer

Exploiteren versus Verpachten, Johan Reijngoudt (2013)
Rabo Farm lanceert nieuw institutioneel fonds voor investeringen in akkerbouwbedrijven, Bouwfonds (2014)

 

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.