Accounting, finance & control

Groeistrategie van CFO's: herstellende markt

8 mei 2013 | 2 min lezen

Het economisch sentiment onder financieel managers is wereldwijd gematigd, maar zet de opwaartse trend van het vorige kwartaal voort. Ongeveer een derde van de financieel directeuren in de VS en Europa is optimistischer over de economie. Het vertrouwen in de eigen onderneming is onder CFO's echter nog veel groter. In Europa verwacht twee derde dat omzet en winst zullen stijgen. Overnames zijn onderdeel van de groeistrategie. Dit zijn de bevindingen van de meest recente mondiale enquête onder CFO's uitgevoerd door TIAS School for Business and Society en Duke University.

Het optimisme onder CFO's is in het eerste kwartaal van 2013 licht gestegen. Ongeveer een derde van de Europese en Amerikaanse respondenten geeft aan optimistischer te zijn over de eigen economie. Op een schaal van honderd punten staat het niveau van optimisme op respectievelijk 53 en 55. Grote uitzonderingen zijn Latijns-Amerika en China, waar meer dan de helft van de CFO's optimistischer is over de economische vooruitzichten. In beide regio's kwam het niveau van optimisme uit op maar liefst 69 (op een schaal van 100). CFO's op alle continenten delen dezelfde zorgen op macrogebied, waaronder de zwakke consumptieve vraag, druk op de prijzen en mondiale economische instabiliteit. De Europese werkgelegenheid viel flink tegen, maar overige indicatoren geven aan dat een mogelijk herstel onderweg is.

Volledig herstel vereist lange adem

Hoewel de bodem van de crisis lijkt te zijn bereikt en het ergste dan misschien achter de rug is, is er nog een lange weg te gaan tot een volledig herstel. Vanaf het begin in 2007 heeft de economische teruggang veel ondernemingen gedwongen drastische maatregelen te nemen om de heersende marktomstandigheden te doorstaan. De verwachting is daarom dat de afvloeiing van personeel in Europa tot op de dag van vandaag zal voortduren. Maar liefst 45% van de Europese bedrijven ziet een vermindering van het aantal volledige dienstverbanden van gemiddeld 3,7% in het vooruitzicht. Ruim een derde verwacht het aantal tijdelijke medewerkers met gemiddeld 7,4% te reduceren.

Ondanks de flinke tegenslag wat betreft de werkgelegenheid, geeft 37% van de Europese financieel directeuren aan optimistischer te zijn over de vooruitzichten voor de eigen onderneming ten opzichte van het vorige kwartaal. Het gemiddelde niveau van optimisme staat zelfs op 60 (gemeten op een schaal van 100). Hoewel er een toename van de bedrijfsbestedingen op het gebied van technologie (4,2%) en R&D (2,7%) wordt verwacht, voorzien drie op de vier CFO's eveneens een stijging in de productiviteit per uur. Bovendien wordt de gemiddelde capaciteitsbenutting in de productiesector voor de tweede helft van dit jaar geschat op 81%, zo'n 5% hoger dan een jaar geleden. Gedragen door deze positieve ontwikkelingen verwacht 60% van de Europese CFO's in 2013 groei van zowel omzet als winst te realiseren.

Ondernemingen zoeken naar groeimogelijkheden en overnames lijken de ideale strategie

Wij lijken een omslagpunt te hebben bereikt waarbij ondernemingen nu meer dan bereid zijn hun opgebouwde kasreserves in te zetten om marktaandeel te veroveren. Echter door een gebrek aan consumentenvertrouwen zijn de macro-economische omstandigheden niet optimaal en is autonome groei lastig te verwezenlijken. Het klimaat voor fusies en overnames is echter wel gunstig en veel ondernemingen staan uitstekend gepositioneerd om hiermee hun voordeel te doen. Het mag daarom geen verrassing zijn dat alleen voor 2013 al zo'n 30% van de Europese CFO's verwacht een dergelijke transactie tot stand te brengen.

"In het huidige economische klimaat is het niet ongebruikelijk dat overnamekandidaten beneden pari zijn getarifeerd bij zeer gunstige waarderingen. Bovendien zal het herstel dat de aandelenmarkten momenteel laten zien ook de relatieve waarde van deze ondernemingen in de tijd positief beïnvloeden, wat deze kandidaten nog aantrekkelijker maakt. Daarnaast draagt de historisch lage rente bij aan de beschikbaarheid van relatief goedkoop krediet. In combinatie met de aanzienlijke kasreserves die ondernemingen de afgelopen jaren hebben opgebouwd, biedt dit tal van financieringsmogelijkheden. Tegen deze achtergrond kunnen wij in de nabije toekomst een toename op het gebied van fusies en overnames verwachten", aldus Kees Koedijk, decaan en directeur van TIAS.

Lees meer

Kwartaalrapport Q1 2013, CFO Survey (2013)

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.