Accounting, finance & control

Beleggingen van pensioenfondsen vaker door commissie

Door Alfred Slager | 20 december 2013 | 1 min lezen

Steeds vaker worden de besluiten over de beleggingen van een pensioenfonds voor een belangrijk deel voorbereid door speciaal aangestelde beleggingscommissie. In deze commissies zitten bestuurders en adviseurs met verschillende rollen. Deze commissies krijgen een steeds belangrijker rol in de besluitvorming van een beleggingsstrategie van de verschillende pensioenfondsen.

Beeld: © Nationale Beeldbank

Dat blijkt uit het boek ‘Beleggingscommissies’ van prof. dr. Alfred Slager van TIAS School for Business and Society. Slager schreef het boek in samenwerking met pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM. Het aantal fondsen dat een beleggingscommissie heeft ingesteld of uitgebreid is sterk toegenomen.

Van de onderzochte zestig Nederlandse fondsen hadden er in 2011 47 een beleggingscommissie. In 2001 hadden 32 fondsen een beleggingscommissie. De gemiddelde grootte van de commissies nam in beperkte mate toe van vijf naar zes leden. Sommige fondsen vormden commissies van meer dan twaalf leden. Ook het aantal adviseurs of externe leden breidt gestaag uit van gemiddeld één in 2001 naar twee tot drie in 2011.

Beleggen houdt pensioen betaalbaar

Pensioenfondsbestuurders in Nederland beleggen ruim 1000 miljard voor de pensioenopbouw. Die beleggingen zijn noodzakelijk om de pensioenen in de toekomst betaalbaar te houden. Pensioenen zetten hiervoor commissies die over belangrijke beleggingsbeslissingen gaan. Pensioenfondsbestuurders in Nederland beleggen ruim 1000 miljard voor de pensioenopbouw. Die beleggingen zijn noodzakelijk om de pensioenen in de toekomst betaalbaar te houden. Pensioenen zetten hiervoor commissies die over belangrijke beleggingsbeslissingen gaan.

Onderzoek naar die beleggingscommissies is belangrijk. De rol van de beleggingscommissie is soms onduidelijk en verschilt per pensioenfonds. Het gevolg is dat het niet duidelijk is waar je een commissie op kunt aanspreken. Ook de rol van externe adviseurs is niet altijd even scherp afgebakend. Daarbij is de effectiviteit van de besluitvorming belangrijk. Deze vragen moeten vooraf worden beantwoord, wil een beleggingscommissie goed kunnen functioneren. Teruggrijpen naar onderzoek kan hierbij niet, omdat er weinig is gepubliceerd. Daarom dit boek over beleggingscommissies.

Goede aanvulling op de kennis over aansturing van pensioenfondsen

Slager: "De huidige studies geven geen sluitend antwoord op de vraag of de huidige manier van aansturing met beleggingscommissies goed is voor de ontwikkeling en de effectiviteit van pensioenfondsen en op de vraag wat bestuurders van elkaar kunnen leren. Dit boek is een goede aanvulling op de kennis over de aansturing van pensioenfondsen (pension fund governance), met als doel verbeterde transparantie in de verslaglegging, betere verantwoording aan het bestuur en een versterking van de zeggenschap en bescherming van de stakeholders."

Het doel van het onderzoek van Slager was om inzicht te krijgen in de grootte, samenstelling en ontwikkeling van beleggingscommissies. Daarvoor werden zestig fondsen geselecteerd. Daarnaast hield Slager interviews bij elf fondsen die gebruikt zijn als casestudies in het boek. Niet dat de commissies een black box zijn of dat de besluitvorming in achterkamertjes plaatsvindt. De kennis is echter nog nooit eerder gebundeld.

Beleggingscommissies
Beleggingsbeleid, besluitvorming en de rol van beleggingscommissies bij pensioenfondsen
Auteur: Alfred Slager
ISBN: 9789059727922
Reeks: Eburon Business
Jaar: 2013
Pagina's: 256 www.eburon.nl/beleggingscommissies

 

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.