Netwerk partners

 • EPRA

  De activiteiten van EPRA weerspiegelen de missie om de Europese vastgoedsector te promoten, ontwikkelen en representeren. Het onderliggende motief van de organisatie is om meer vertrouwen te wekken en investeringen in de Europese vastgoedmarkt aan te moedigen. Dit kan bereikt worden door volledige transparantie na te streven, zoal binnen de EPRA als onder de leden. https://www.epra.com/
 • INREV

  INREV is de Europese Vereniging voor investeerders in Non-Listed Real Estate Vehicles. De organisatie is Europa’s leidende platform voor het delen van kennis over de non-listed real estate industry. Het doel van INREV is het bevorderen van transparantie, professionalisme en het delen van best practices uit de sector, evenals de asset class toegankelijker en aantrekkelijker maken voor investeerders. https://www.inrev.org/
 • IPD

  IPD is een wereldleider in het leveren van analyses voor eigenaren, investeerders, managers, huurders en bewoners van vastgoed. IPD is onderdeel van MSCI Inc., een wereldwijde leider in het verstrekken van advies over investeringen. https://www.ipd.com/
 • IVBN

  IVBN (de Vereniging van institutionele Beleggers in Vastgoed) is een belangenorganisatie voor institutionele beleggers in Nederlands vastgoed. https://www.ivbn.nl/
 • NEPROM

  De NEPROM (Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen) is in 1974 opgericht en stelt zich ten doel de samenwerking te bevorderen tussen overheid en ontwikkelaars bij de totstandkoming van vastgoedprojecten. https://www.neprom.nl/default.aspx
 • NRW

  NRW is de enige vereniging met leden uit alle disciplines uit de winkelvastgoedsector: retail, vastgoed en overheid. Het bureau van de vereniging speelt een belangrijke rol in de dagelijkse dienstverlening en service naar de leden en de sector. Het Bestuur van NRW heeft met regelmaat overleg met het bureau. De Raad van Toezicht opereert op strategisch niveau. Daarnaast kent NRW meerdere commissies die de organisatie voeden en ondersteunen. https://www.nrw.nl/
 • NVM

  De NVM is de grootste Nederlandse vereniging voor makelaars en vastgoeddeskundigen. https://www.nvm.nl/
 • RICS

  RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) werd in 1868 opgericht in het Verenigd Koninkrijk. In 1881 werd de RICS koninklijk erkend. Vandaag de dag is de RICS een wereldwijde organisatie van vastgoedprofessionals. De Institutie heeft vier belangrijke doelstellingen: regulering en promotie van de professie; handhaving van de hoogste normen op het gebied van opleiding en beroepsuitoefening; bescherming van klanten en consumenten door een strikte gedragscode en de levering van onpartijdige adviezen, analyses en richtsnoeren.

  https://www.rics.org/
 • Vastgoedmanagement Nederland

  Vastgoedmanagement Nederland is de grootste branchevereniging voor ondernemingen die werkzaam zijn in het management van vastgoed. VGM NL is opgericht in 2009 en heeft inmiddels ruim 90 leden, waaronder 45 VvE-Beheerders. Behalve het behartigen van de belangen van de leden van VGM NL, heeft de vereniging tot doelstelling de kwaliteit in de VvE Branche te verbeteren. https://vgm.nl/
Contact
Sophie Baars
Sophie Baars
Program Adviser
+31 13 466 86 01