Vastgoed

Waardering voor groen woninglabel groeit

Door Dirk Brounen | 16 juli 2013 | 1 min lezen

In het eerste kwartaal van 2013 heeft het energielabel een opmars in de koopwoningmarkt gekend. Uit onderzoek van TIAS School for Business and Society blijkt dat er in de eerste maanden van 2013 1,550 woningen zijn verkocht met energielabel en dat deze woningen gemiddeld 100 dagen sneller verkocht werden dan woningen zonder energielabel. Verder blijkt dat de groen gelabelde (labels A of B) woningen bij de verkoop gemiddeld 6,2% meer opbrachten dan de woningen voorzien van een energie label tussen de C en G.

Beeld: © Nationale Beeldbank

Elk kwartaal bestuderen onderzoekers van TIAS de wijze waarop het energielabel op de Nederlandse koopwoningmarkt heeft gepresteerd. Zo blijkt uit figuur 1 dat de 1,550 gelabelde transacties gelijk staan aan 14,9% van het totale aantal woningtransacties uit dit kwartaal. Dit marktaandeel van 14,9% is een stijging ten aanzien van voorgaande kwartalen en is niet gelijk verdeeld door het land. Figuur 2 laat duidelijk zien dat het energielabel het populairst is in de buitengebieden, en minder in de grootstedelijke provincies van de Randstad.

De uitslag van dit energielabel is ook meegewogen in een analyse van het verkoopresultaat van de Q1 2013 transacties. Hieruit blijkt dat de aanwezigheid van een energielabel de verkoop bespoedigt met gemiddeld 100 dagen. Figuur 3 laat zien dat dit effect is versterkt in de afgelopen maanden. De extra informatie, die in het energielabel wordt gecommuniceerd, wordt door potentiële kopers steeds meer op prijs gesteld. Dit blijkt ook wanneer alleen de verkoopprijs wordt bestudeerd. Onder de 1,550 gelabelde transacties uit het voorgaande kwartaal konden de woningen voorzien van een groen A of B-label rekenen op een prijspremie van 6,2%, ook wanneer gecorrigeerd werd van de locatie, leeftijd en kwaliteit van de betreffende woning. Deze groene label premie is sinds de introductie van het label aan een opmars bezig. Figuur 4 laat duidelijk zien dat deze 6,2% prijspremie een record is sinds de introductie van het label januari 2008.

Deze kwartaalanalyse wordt uitgevoerd door onderzoekers van het vastgoedLAB binnen TIAS onder leiding van prof.dr. Dirk Brounen. De onderzoekers beschikken hiervoor over de transactiecijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) en de energielabelinformatie van AgentschapNL. De prijseffecten worden grootschalig bestudeerd op basis van een gevalideerd onderzoeksmodel zoals beschreven in “On the economics of energy labels in the housing market” van Brounen en Kok en gepubliceerd in de Journal of Environmental Economics and Management 2011. Deze onderzoekslijn naar de effecten van het energielabel op de koopwoningmarkt wordt middels kwartaalanalyses voortgezet.

Lees meer

Kwartaalbericht Q1 2013, Dirk Brounen (2013)

http://www.youtube.com/watch?v=NSyoTFPXJi8
Kennisgebieden

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.