Vastgoed

Vertrouwen en communicatie bepalen succes prestatiecontract

6 mei 2015 | 1 min lezen

 

In zijn MRE-scriptie onderzocht Guus Theuws het succes van het prestatiecontract. Hij toonde aan dat de voordelen die volgens de literatuur kleven aan het prestatiecontract alleen behaald kunnen worden indien voldaan wordt aan een aantal succesfactoren. 

Beeld: © Nationale Beeldbank

 

Het gebruik van een prestatiecontract helpt het onderhoudsproces te optimaliseren en de risico’s en kosten van onderhoud te beheersen. Het kan daarmee een belangrijke schakel zijn bij verder gaande ketensamenwerking bij de bouw en het onderhoud van vastgoed.

Bij een prestatiecontract wordt de opdrachtnemer betaald voor het leveren van prestaties, en niet voor het leveren van inspanningen zoals bij een traditioneel contract het geval is. De prestatie-aanpak is geënt op het denken en werken in doelen en niet in middelen. De potentie van het prestatiecontract is groot. Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer kunnen voordelen behalen met het prestatiecontract. Opdrachtgevers streven naar een betere onderhoudskwaliteit, lagere kosten en een hogere gebruikerstevredenheid. De voordelen voor opdrachtnemers zijn veelal continuïteit en klantenbinding.

Keerzijden van prestatiecontract

Ondanks deze voordelen worden prestatiecontracten niet op grote schaal toegepast. Er blijken ook keerzijden te zijn. Het kunnen managen van prestatiecontracten vergt speciale competenties van zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers. Daarnaast is het opstellen van een goed contract een lastige opgave waar nog maar weinigen in slagen. Prestatiecontracten leiden daarom niet altijd tot het gewenste resultaat.

In zijn MRE-scriptie onderzocht Guus Theuws het succes van het prestatiecontract. Van een succes is sprake wanneer zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer voordelen behalen door de samenwerking. Theuws evalueerde 10 (onderhouds)prestatiecontracten in detail en legde zowel opdrachtgever als opdrachtnemer een uitvoerige vragenlijst voor. Hij toonde aan dat de voordelen die volgens de literatuur kleven aan het prestatiecontract alleen behaald kunnen worden indien voldaan wordt aan een aantal succesfactoren. Indien deze succesfactoren op de juiste wijze gemanaged worden, dan worden de voordelen gemaximaliseerd. Vertrouwen en communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemers zijn de meest kritische succesfactoren.

Daarnaast dient het prestatiecontract aan te sluiten bij de beoogde doelstellingen van de opdrachtgever. Het blijkt vaak mis te gaan bij de vertaling van de doelstellingen naar meetbare prestatie-indicatoren. Deze dienen voor de opdrachtnemer werkbaar te zijn en tegelijkertijd voldoende prikkels te geven. Tegelijkertijd dient het contract voldoende ruimte en uitdaging te bieden voor de opdrachtnemer om zijn onderscheidende kwaliteit te kunnen demonstreren.

Lees meer

Prestatiecontracten, Guus Theuws (2014)

Kennisgebieden

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.