Vastgoed

Verduurzamen Gemeentelijk Vastgoed: pilotfase voorbij

Door Ingrid Janssen | 20 mei 2019 | 1 min lezen

De ambities van het klimaatakkoord zijn stevig. In 2050 zal de gebouwde omgeving nagenoeg energieneutraal moeten zijn. Wat betekent deze ambitie voor de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed?

Het beeld van de Benchmark Gemeentelijk Vastgoed 2018, een initiatief van TIAS Business School, was niet zo rooskleurig. Van slechts 37% van de gebouwen was in 2018 de energieprestatie in beeld. En met een gemiddelde energie-index van 1,42 is de opgave aanzienlijk. Ontbreekt het bij de deelnemende gemeenten aan grip op de verduurzamingsopgave? Of wordt er achter de schermen hard gewerkt aan een verduurzamingsstrategie? 

De verhalen achter de benchmark geven een genuanceerder beeld. Er is nog veel werk te verzetten, maar het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed is de pilot-fase zeker voorbij. De deelnemers aan de Benchmark Gemeentelijk Vastgoed hanteren verschillende strategieën voor het verduurzamen. De ene gemeente stuurt duidelijk op energieprestaties. In één keer worden alle energieprestaties van de hele portefeuille in beeld gebracht, de investeringskosten geraamd en een uitvoeringsplan opgesteld. Andere gemeenten sturen meer op energieverbruik en pakken nu de 20 panden aan die verantwoordelijk zijn voor 80 procent van het energieverbruik. Een andere aanpak maar uiteindelijk met eenzelfde doel. Want stilzitten is geen optie.

Lees meer over de verhalen achter de Benchmark Gemeentelijk Vastgoed:

Verduurzamen Gemeentelijk Vastgoed

 
Kennisgebieden

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.