Vastgoed

Representatieve dataset voor vastgoedmanagement

Door Ingrid Janssen | 27 januari 2017 | 1 min lezen

TIAS vastgoedLAB bouwt mee aan een database voor het vastgoedmanagement. Doel is om samen met de Stichting VGM-Benchmark gegevens over vastgoedexploitatie transparant en vergelijkbaar te maken.

Zo laten we de toegevoegde waarde zien van actief vastgoedmanagement voor huurders en eigenaren. Hiervoor worden de prestaties gemeten op tal van indicatoren zoals huurontwikkeling, bezettingsgraad, mutatiegraad, debiteurensaldi, onderhoud- en servicekosten.

Flink gegroeid

Inmiddels bevat de database alle exploitatiegegevens van 1.032 kantoren (5,3 mln vierkante meter) en 120.000 woningen. Doordat nieuwe deelnemers zijn aangehaakt, is de totale omvang van de database flink gegroeid. We kunnen nu spreken van een representatieve dataset voor kantoren en wonen.

TIAS analyseerde de dataset en vergeleek de data met de totale voorraad kantoren en woningen in Nederland. Wilt u meer weten over deze database? Zie hier voor de resultaten voor kantoren en woningen.

De kantorendatabase bevat bijna 14% van alle kantoormeters die in Nederland te huur worden aangeboden. Het betreffen kantoren die zowel in privaat, institutioneel als buitenlands bezit zijn. Het woonbestand zegt vooral iets over het institutionele bezit van de huurwoningvoorraad. Opvallend is dat maarliefst 64% van de woningen in de VGM-database een huurprijs heeft onder de liberalisatiegrens (€711). Deelnemers aan de VGM-benchmark beheren gezamenlijk een portefeuille sociale huurwoningen (75.000 woningen) dat in omvang vergelijkbaar is met de grootste woningcorporatie van Nederland.

Online dashboard

De database wordt voor de deelnemers ontsloten via een online dashboard. De vastgoedmanager krijgt hiermee een instrument in handen om vastgoedprestaties nog beter te monitoren, analyseren en te visualiseren.

In 2016 deden aan de VGM-Benchmark mee: ACM, Actys Wonen, Bilfinger, CBRE, DTZ, Fris, JLL, MVGM, SRE, Sweco, Van ’t Hof Rijnland, VB&T, Verwey Vastgoed, Vesteda.

 
Kennisgebieden

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.