Vastgoed

Projectontwikkelaars en woningcorporaties

20 december 2013 | 1 min lezen

De complexiteit van binnenstedelijke woningbouwopgaven vraagt om een goede samenwerking tussen corporaties en ontwikkelaars. Voor deze partijen geldt dat zij als gevolg van de crisis in (financieel) zwaar weer verkeren. Risicospreiding door middel van samenwerken is niet meer zo eenvoudig. De financiële gedrevenheid die de basis was voor het aangaan van een samenwerking verdwijnt naar de achtergrond. De crisis heeft de omgeving, waarin corporaties en ontwikkelaars gewend waren samen te werken, veranderd. In dit onderzoek worden nieuwe perspectieven op samenwerking tussen corporaties en ontwikkelaars voorgesteld.

Beeld: © Nationale Beeldbank

Kasper Hesp heeft in zijn studie allereerst het fenomeen samenwerken onderworpen aan theoretisch onderzoek waarbij hij een aantal pijlers voor samenwerking definieert: de samenwerkingsvorm, competenties, motivatie en ruilmiddelen. In een viertal praktijkvoorbeelden van binnenstedelijke gebiedsontwikkeling illustreert Kasper vervolgens hoe langs de vier pijlers de samenwerking tussen corporatie en belegger in de tijd verandert. De praktijkvoorbeelden spelen zich af tijdens de crisis, waarmee het effect van economische en politieke ontwikkelingen op de samenwerking in deze periode inzichtelijk is gemaakt.

Het onderzoek laat zien dat de strategiewijziging van corporaties en ontwikkelaars gedurende de crisis bepalend is voor de samenwerkingsvorm en de aanpassingen in de programmering van het project. Voor een tweetal cases geldt dat de veranderende marktomstandigheden indirect tot ontbinding van de samenwerking hebben geleid. Om goed te kunnen inspelen op de huidige en toekomstige vraag naar woningen stelt Kasper Hesp voor het reactieve traditionele samenwerkingsmodel om te buigen naar een nieuw proactief model. Zowel de corporatie als de ontwikkelaar krijgen daarbij een nieuwe rol in de samenwerking. De corporatie gaat zich opstellen als een belegger (exploitatiefase), maar denkt tegelijkertijd mee in het ontwikkelproces (initiatieffase), waarbij ze haar competenties op het maatschappelijke vlak inzet. De projectontwikkelaar gaat minder risico dragen en meer vanuit kracht opereren.

Lees meer

Een gelukkig huwelijk of een gedwongen partnerschap?, Kasper Hesp (2013)

Kennisgebieden

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.