Vastgoed

Vooruitzicht strategische keuzes woningcorporaties

25 juni 2015 | 1 min lezen

Welke strategische keuzes maken woningcorporaties voor de periode 2015-2020 als gevolg van recente veranderingen in hun krachtenveld? Deze vraag stond centraal in de laatste fase van een meerjarig onderzoeksprogramma over de toekomst van woningcorporaties. Het onderzoek bestond onder meer uit een enquêteonderzoek onder ruim 100 woningcorporaties en interviews met corporatiebestuurders en samenwerkingspartners. 

Beeld: © Nationale Beeldbank

Beschikbaarheid, betaalbaarheid en financiële continuïteit staan de komende jaren centraal in de strategische overwegingen van woningcorporaties, blijkt uit dit onderzoek. Corporaties voelen zich gedwongen om keuzes te maken in de missie van hun organisatie, in het bijzonder door ontwikkelingen vanuit beleid en wetgeving (zoals de verhuurdersheffing, de kerntakendiscussie, huurverhogingen en het scheiden van commercieel en maatschappelijk vastgoed). 

Tegen deze achtergrond wordt samenwerking in een netwerk van verschillende publieke en private partijen nog belangrijker dan voorheen. De woningcorporatie kan binnen dit netwerk als initiatiefnemer en regisseur optreden, zonder daarbij zelf alle verantwoordelijkheid op zich te nemen. De onderzoekers pleiten in dit verband voor het ‘maatschappelijk ondernemen 2.0’. Corporaties nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid door anderen (zoals huurders, gemeenten en zorginstellingen) in beweging te zetten. Op deze manier ontstaan vraaggestuurde, flexibele en informele vormen van samenwerking van partijen in wisselende samenstellingen, zoals in het geval van woonzorg-coöperaties. Maatschappelijk ondernemen 2.0 vraagt ook binnen de corporatieorganisatie om een andere manier van (samen)werken met meer aandacht voor slimme bedrijfsvoering en financiële continuïteit. 

Op maandag 15 juni 2015 overhandigde Prof. Dr. Cor van Montfort het eerste exemplaar van het boekje ‘Van meedeinen naar koers zetten’ aan Prof. Dr. Ir. Kees Mouwen. Prof. Kees Mouwen was in 2011 de grondlegger van een meerjarig onderzoeksprogramma in samenwerking met Aedes over de toekomst van woningcorporaties. Deze publicatie van Prof. Cor van Montfort, Dr. Martin Schulz en Eva Buwalda-Groeneweg MA is daarvan het slotstuk.

Lees meer

Montfort, C. van, Schulz, M. & Buwalda-Groeneweg, E. (2015). Van meedeinen naar koers zetten. Tilburg: TIAS School for Business and Society.

Montfort, C. van, Schulz, M., Metze, T., Van de Wijdeven, T. Brandsen, T., Helderman, J.-K. & Frankowski, A. (2014). Voorbij de waan van de dag: Over mogelijke toekomsten voor de sociale huisvesting in Nederland. Tilburg: TiasNimbas Business School.

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.