Vastgoed

Groeien met de huurder

3 december 2013 | 1 min lezen

Onder druk wordt alles vloeibaar. Onder dat motto ontstaan er in de vastgoedmarkt dan ook nieuwe producten die sneller en beter aansluiten bij de veranderende wensen van de huurder. In dit MRE-onderzoek van Tom ter Bekke staat het levenscyclus denken centraal. Hoe veranderen de huurbehoeften van bedrijven gedurende hun levenscyclus en op welke manier kan hierop worden ingespeeld?

Om leegstand op de kantorenmarkt te voorkomen moet het aanbod worden afgestemd op de vraag. De kwantitatieve en kwalitatieve eisen die een huurder stelt aan bedrijfshuisvesting veranderen met de ontwikkeling van de onderneming. Eerdere studies kijken vanuit een ‘statisch’ perspectief en laten deze ontwikkeling buiten beschouwing. Deze scriptie behandelt een methode waarmee inzicht kan worden verkregen in hoe de huisvestingseisen en -voorkeuren met de ontwikkeling van een bedrijf veranderen. De methode is onder 12 respondenten binnen de creatieve industrie toegepast. Op basis van het onderzoek is een trend vast te stellen, nader onderzoek moet uitwijzen of dit generaliseerbaar is naar andere of grotere settings.

Lees meer

Andere tijden, veranderende eisen, ir. Tom ter Bekke MRE (2012)

Kennisgebieden

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.