Vastgoed

Complementariteit woningcorporatie en zorgorganisatie

4 juni 2014 | 1 min lezen

De Nederlandse bevolking vergrijst en de zorg en huisvesting van ouderen staat hoog op de maatschappelijke agenda. Zorgorganisaties en woningcorporaties werken intensief samen bij het voorzien in de huisvestingsbehoefte van ouderen. Door de bezuinigingen van rijkswege komt de relatie tussen zorgorganisatie en woningcorporatie in een ander licht te staan. Zorgorganisaties kunnen vastgoed niet meer als vanzelfsprekend betalen en woningcorporaties hebben minder financiële ruimte om garant te staan voor de onrendabele top.

Beeld: © Nationale Beeldbank

Brenda Meusen heeft in haar afstudeeronderzoek de relatie tussen zorgorganisaties en woningcorporaties in deze nieuwe situatie bestudeerd. Zij gebruikte een gedragsmatige benadering om te zoeken naar oplossingen om bestaande relaties nieuw invulling te geven of zelfs te versterken. Hierbij vormde complementariteit het sleutelwoord. Zij concludeert dat relaties tussen partijen die worden aangegaan op het gebied van ‘wonen’ kunnen worden getypeerd als behoudend, minder eensgezind en instrumenteel. Relaties die op het gebied van ‘welzijn’ worden aangegaan, kunnen als innovatief worden getypeerd en leiden doorgaans tot nauwere samenwerkingsverbanden. De aard van de relaties bepaalt dus in belangrijke mate de mogelijke “opbrengsten” in termen van woon-zorg oplossingen. 

Meer lezen

Wat is wijsheid?, Brenda Meusen (2013)

Kennisgebieden

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.