Vastgoed

GovernanceCode Woningcorporaties vernieuwd

Door Mijntje Lückerath | 30 mei 2014 | 1 min lezen

Een commissie met voorzitter hoogleraar Mijntje Lückerath-Rovers evalueert en vernieuwt de GovernanceCode Woningcorporaties. In deze code staan richtlijnen voor goed bestuur voor bestuurders en toezichthouders van woningcorporaties. De commissie bestaat verder uit afgevaardigden van Aedes en de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW). 

Beeld: © Nationale Beeldbank

Bij het ingaan van de code in 2006 is afgesproken dat er elke drie jaar een evaluatie plaatsvindt. De laatste evaluatie was in 2011.

De commissie die de code dit jaar evalueert bestaat uit hoogleraar Mijntje Lückerath-Rovers(onafhankelijk voorzitter), Aedes-bestuursleden Maria Molenaar en Rob Haans en VTW-bestuursleden Denise Bakker en Marian Louppen. Deze evaluatie en de ontwikkelingen in de sector moeten leiden tot een nieuwe versie van de GovernanceCode.

Daarnaast vraagt de commissie de leden van Aedes en de VTW na de zomer naar hun mening over de code. Ook bevindingen en ervaringen van onder meer het ministerie van Binnenlandse Zaken, CFV, WSW, SVWN en de Woonbond zijn onderdeel van de evaluatie.

Ook neemt de commissie de aanbevelingen mee uit het Aedes-rapport Toezicht met Bite en het VTW-advies Verbetering kwaliteit intern toezicht woningcorporaties. Dat geldt ook voor het advies van de Commissie Halsema en het eindrapport van de Parlementaire Enquête Woningcorporaties.

Dit najaar wordt de vernieuwde GovernanceCode Woningcorporaties tijdens de ledenbijeenkomsten, het congres van Aedes en de algemene vergadering van de VTW gepresenteerd.

Lees meer

Mijntje Lückerath, Governancecode (2014)