Accounting, finance & control

Beïnvloeden beloningen veiligheidsprestaties van een organisatie?

Door Arco van de Ven | 5 juni 2015 | 1 min lezen

Hoe spelen beloningen en incentives een rol bij het beïnvloeden van veiligheidsprestaties? Rob de Velde Harsenhorst en Arco van de Ven beschrijven in een artikel in het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie (MAB) een casus hoe beloningen worden ingezet om de veiligheidsprestaties te verhogen.

Beeld: © Nationale Beeldbank

Het onderzoek is uitgevoerd in een organisatie met risicovolle activiteiten waar wordt gewerkt met een systeem van prestatiebeloning. Op basis van een exploratieve case study is de opzet en de beleving van de huidige incentivesystemen in relatie tot veiligheid geanalyseerd. Alhoewel veiligheid een onderdeel is van de prestatiebeloning wordt dit door de geïnterviewden niet zo ervaren. De auteurs dragen verbetermogelijkheden aan om binnen de huidige systematiek van prestatiebeloning de veiligheidsdoelstellingen beter te incorporeren.

Lees meer

Beloning en veiligheidsprestaties: een casestudy, MAB (2015)