Vastgoed

Analytics krijgt binnen vastgoed steeds meer aandacht

3 augustus 2015 | 3 min lezen

Tegenwoordig wordt er steeds meer prioriteit gegeven aan business analytics binnen het vastgoedmanagement, merkt Ingrid Janssen, associate professor real estate management bij TIAS. Al is het verzamelen van data om inzicht te krijgen, nog niet zo gemakkelijk.

“Dat vastgoedanalytics anno 2015 zoveel aandacht krijgt, is niet verwondelijk”, zegt Janssen. Dat komt bijvoorbeeld door de toenemende aandacht voor governance. “Toezichthoudende organen zoals de Autoriteit Financiële Markten vragen om meer transparantie van vastgoedgegevens. Er gaat immers veel kapitaal in de markt om. Taxaties en transactieprijzen dienen steeds meer vergezeld te gaan met een stevige onderbouwing.”

Daarnaast is het om - goed onderbouwd - beslissingen te kunnen nemen over vastgoedinvesteringen een goede analyse van data belangrijk. “Een gebouw stijgt tegenwoordig niet meer vanzelfsprekend in waarde. Om een huurder tevreden te houden waardoor hij niet op zoek gaat naar een andere locatie, wordt inzicht in de staat van het onderhoud, aangeboden faciliteiten en energie-efficiëntie steeds belangrijker. Exploitatielasten en klanttevredenheid zullen vaker in samenhang worden beoordeeld.” 

Assetmanager

Binnen de vastgoedorganisatie neemt de assetmanager beslissingen over het afstoten, verwerven of doorexploiteren van vastgoed. Hij of zij weegt de prestaties van het vastgoed af tegen de (rendements)eisen die op strategisch niveau worden gesteld. De assetmanager legt als het ware de verbinding tussen de strategische doelen van de vastgoedorganisatie en het propertymanagement. “Propertymanagement was jarenlang niet zo’n sexy onderwerp binnen de vastgoedsector. Het was niet zo belangrijk, want het vastgoed steeg toch wel in prijs. De staat van het vastgoed had daar weinig invloed op”, zegt Janssen. Maar dat verandert; het onderwerp krijgt steeds meer aandacht. Analyse van de data die uit de exploitatie van het vastgoed kunnen worden ontleend, is van wezenlijk belang voor de assetmanager.

Wil je beslissingen nemen over je vastgoed op basis van feiten? Download de brochure om meer te weten over assetmanagement en business analytics binnen de TIAS Master of Real Estate.

Janssen verzamelt zelf bij 13 grote vastgoedmanagers data over hun vastgoed en hun bedrijfsvoering voor de VGM Benchmark. Deelnemers kunnen via een online applicatie de prestaties van het vastgoed en de eigen organisatie vergelijken met het gemiddelde van alle deelnemers. Tijdens het verzamelen van data merkt Janssen dat datamanagement geen prioriteit is geweest. “Veel van de data kan niet rechtstreeks uit een systeem worden gehaald. Soms gaat er letterlijk een laatje open of moet ik data uit een Excelsheet halen.” De meeste onderzoekstijd gaat momenteel naar het verzamelen en het controleren van de kwaliteit van de data. Ook voert zij wekelijks gesprekken met nieuwe deelnemers. Want hoe meer deelnemers, hoe betrouwbaarder de vergelijkingsdata. “Er is in de markt nog koudwatervrees als gaat om het delen van data over vastgoed. Maar we lijken op een kantelpunt te zitten. Steeds meer organisaties begrijpen de noodzaak van inzicht in hun vastgoed en de benchmark met de markt.”

Nieuwe generatie vastgoedprofessionals

Hierbij wordt Janssen geholpen door de groeiende competenties waarover de jonge vastgoedprofessional beschikt. “De nieuwe generatie vastgoedprofessionals neemt geen genoegen meer met Excelsheets. Zij kennen de mogelijkheden van google maps en de digitale wereld. Ik verwacht dat hun informatiebehoefte in combinatie met nieuwe technologische mogelijkheden leidt tot nieuwe toepassingen van vastgoeddata en draagvlak voor initiatieven zoals de VGM benchmark.” En dan raken we het terrein van Big Data. Het streven is de data uit het benchmarkproject te verrijken met andere databronnen. “Het zou mooi zijn als we de ontwikkeling van bijvoorbeeld de mutatiegraad kunnen koppelen aan gegevens over woontevredenheid. Dat helpt een hoge mutatiegraad te verklaren. Als je snapt waarom dingen gebeuren, kun je ook de juiste beslissingen maken waardoor prestaties beter worden.”

Binnen de TIAS Master of Real Estate is daarom aandacht voor het onderwerp assetmanagement en business analytics binnen het blok ‘Sturen met vastgoed’. “Je kunt alleen sturen op strategisch niveau op basis van gegevens die deugen. We leren je hoe je de juiste gegevens uit de operatie haalt”, zegt Janssen. In de modules is aandacht voor het bepalen van indicatoren waarop gestuurd kan worden. Daar laten de professoren de deelnemers zelf over nadenken. “Vastgoedbeleggers sturen op basis van financiële indicatoren en klanttevredenheid. Vanuit het corporate real estate is aandacht voor andere dingen, bijvoorbeeld de productiveit van de kantoorgebruiker of de toegevoegde waarde van het pand voor het imago van de gebruiker. Ik zie veel bruggen tussen de wereld van vastgoedbeleggers en die van het corporate vastgoedmanagement, maar in de praktijk zijn het nog twee gescheiden werelden.”

Beslissingen nemen op basis van feiten
Wil je ook beslissingen nemen over je vastgoed op basis van feiten? In de Master of Real Estate is er aandacht voor assetmanagement en business analytics in de vastgoedsector.

Download-brochure
Kennisgebieden

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.