Dossiers

  • Energie in de vastgoedmarkt. In onze gebouwde omgeving is veel mogelijk om energie te besparen, maar veel is nog onbekend en onbemind.
  • Elk kwartaal vraagt de CFO Survey aan honderden financieel directeuren wereldwijd om uitgebreid te vertellen over de verwachtingen van hun bedrijf en de economie
  • Aan het NCO doen jaarlijks meer dan 300 commissarissen en toezichthouders mee, het onderzoek geeft daarmee een goed overzicht van de belangrijkste thema's voor goed toezicht.

  • VastgoedLAB doet onderzoek naar ontwikkelingen binnen het thema vastgoedfinancieren en -beleggen. 

  • Lees meer over de resultaten van het onderzoek van VastgoedLAB naar de ontwikkelingen op woningmarkt.

  • Lees in onderstaande artikelen wat het vastgoedLAB kan bijdragen aan de historische hervorming van de vastgoed en -zorgsector.

  • VastgoedLAB nam de afgelopen jaren tientallen webinars op over ontwikkelingen op vastgoedgebied. In dit kernthema zijn de webinars verzameld.

  • TIAS faciliteert business, overheden en samenleving om in co-creatie de oplossingen voor morgen te realiseren. 

  • In het complexe Nederlandse onderwijsstelsel is sturing een lastige opgave. Een multi-disciplinair team deed hier onderzoek naar. 

  • De Nederlandse Female Board Index is een jaarlijks overzicht van vrouwelijke bestuurders en commissarissen bij Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen.

Dossiers