Corona: continuïteit programma's blijft gegarandeerd

Vanaf woensdag 28 april is het weer mogelijk om deelnemers op onze campussen te verwelkomen. TIAS biedt sinds het begin van de Covid-19 pandemie hybride dan wel online onderwijs aan. De continuïteit en het kwalitatief hoogwaardige design van al onze programma's blijven zo gegarandeerd: interactief, flexibel, persoonlijk en uitdagend.

Deelnemers mogen maximaal 1 dag per week fysiek onderwijs op een van de TIAS-locaties volgen. Naar aanleiding van deze versoepeling van de maatregelen faciliteert TIAS School for Business and Society weer hybride onderwijs (combinatie van in-class en online) daar waar dit past voor de individuele programma’s.

Per programma worden de beste en meest verantwoorde onderwijsvormen bepaald waarbij gekeken wordt naar haalbaarheid, doeltreffendheid en kwaliteit die elke keuze met zich mee brengt. Deelnemers die niet op locatie aanwezig kunnen zijn, hebben de mogelijkheid hun programma online te volgen.

Gezondheidscheck

Je bent van harte welkom bij TIAS indien je alle onderstaande vragen met “Nee” beantwoordt.

 • Heb je klachten zoals verkoudheid, hoesten, verhoging of plotseling verlies van smaak of reuk?
 • Heb je last van hele erge vermoeidheid?
 • Ben jij, of een van je huisgenoten, positief getest op COVID-19 of in afwachting van een testuitslag?
 • Ben jij, of een van je huisgenoten, genezen van COVID-19 korter dan twee weken geleden?
 • Ben je in de afgelopen 10 dagen in een “code oranje” of “code rood” gebied buiten Nederland geweest waarvoor mogelijk reisbeperkingen en/of quarantainemaatregelen gelden? (check de website van de Rijksoverheid voor de actuele status van deze gebieden)
 • Ben je woonachtig in een “code oranje” of “code rood” gebied buiten Nederland waarvoor mogelijk reisbeperkingen en/of quarantainemaatregelen gelden? (check de website van de Rijksoverheid voor de actuele status van deze gebieden) 

Mocht je een van de vragen met “Ja” beantwoorden dan verzoeken we je dringend om niet naar TIAS toe te komen. Mocht je in staat zijn om het programma live online op afstand te volgen, neem dan contact op met de Program Manager van je opleiding.

Adviezen en maatregelen

 • Desinfectiezuilen: bij entree van het gebouw vragen we iedereen om handen te desinfecteren via de desinfectiezuilen.
 • Registratie bezoekers: we zullen onze bezoekers aan onze gebouwen registreren, mede in verband met contactonderzoek dat moet plaatsvinden in geval van een besmetting.
 • Starttijd: kom niet eerder naar TIAS dan op de aangegeven starttijd (de program manager geeft deze aan) en loop gelijk door naar de collegezaal.
 • 1,5m afstand in zalen en ruimtes: al onze zalen en ruimtes zijn zodanig ingericht dat we de 1,5m afstand richtlijn met elkaar kunnen (blijven) waarborgen.
 • Voorkomen groepsvorming: om groepsvorming buiten het gebouw en bij de zalen te voorkomen, werken we met verschillende starttijden en pauzemomenten en we zijn genoodzaakt om ons strikt te houden aan deze tijden. De program manager informeert je over welke tijden van toepassing zijn.
 • Vaste plek: in de zaal kies je een vaste plek, die je ook de rest van de dag gebruikt.
 • Catering: bij aanvang van het programma bij TIAS zullen wij je informeren over zaken die relevant zijn in het kader van je deelname aan het programma, zoals het gebruik van koffie, thee, de voorziening rond de lunch. Bij het koffiezetapparaat liggen hygiëne doekjes. Iedereen wordt verzocht na gebruik van het apparaat de display schoon te maken met een hygiëne doekje.
 • Schoonmaak zalen: na elk college worden alle stoelen en tafels schoongemaakt en extra desinfectie materialen zijn voorhanden indien gewenst voor eigen gebruik voor tussentijdse schoonmaak.
 • Voorlichting: de maatregelen en richtlijnen zijn aangeven op posters en op de vloer, zodat iedereen herinnerd wordt dat hygiëne en afstand houden gedurende de gehele dag het uitgangspunt is.
 • Klimaatinstallatie: de klimaatinstallaties (inclusief ventilatie) op onze Tilburg en Utrecht locaties voldoen aan het Programma van Eisen Frisse Scholen 2015 (RVO NL)/Klimaatklasse B en voldoen daarmee aan de RIVM-richtlijnen. D.w.z. dat de ventilatie met 100% verse buitenlucht geschiedt die wordt ingeblazen en geheel wordt afgezogen.
 • Mondkapje: Het dragen van een mondkapje is niet verplicht. Overigens staat het docenten en deelnemers vrij om, vanuit eigen overwegingen, ervoor te kiezen wel een mondkapje te dragen.
 • Extra schoonmaak: onze faciliteiten worden extra schoongemaakt, in het bijzonder de contactpunten zoals wc’s, deuren gedurende de dag.
 • Gebruik sanitaire voorzieningen: het gebruik van sanitaire voorzieningen staat iedereen natuurlijk vrij. Ook hier vragen we om enkele vuistregels in acht te nemen: maak gebruik van de dichtstbijzijnde voorziening, ga op momenten dat het rustig is (i.p.v. met een groep tegelijk bij aanvang van lunches en/of pauzes).
 • Social distancing en thuiswerken: ook wat betreft thuis werken volgen wij de richtlijnen van RIVM en de Rijksoverheid. Dit betekent dat je alleen TIAS medewerkers persoonlijk kunt ontmoeten op de campus in Tilburg en Utrecht als zij een noodzakelijke programma- of locatiegebonden taak hebben.
 • Is het voor studenten, deelnemers en medewerkers verplicht om een zelftest te gebruiken? Nee, het gebruik van de zelftest is altijd vrijwillig en gebeurt zelfstandig. De overheid heeft bepaald dat het afnemen van een zelftest niet voorwaardelijk is voor de individuele student, deelnemer of docent om toegang te krijgen tot het onderwijs. Studenten en deelnemers hoeven dan ook geen bewijs van een negatieve test te overleggen om toegang te krijgen tot TIAS. 
 • Controleert TIAS of iedereen die aanwezig is een negatieve zelftestuitslag kan tonen? Nee, de overheid heeft bepaald dat het afnemen van de zelftest altijd vrijwillig is en dat het hebben van een negatief testresultaat niet voorwaardelijk is om toegang te krijgen tot het onderwijs bij TIAS. Studenten, deelnemers en medewerkers die aanwezig zijn op de instelling hoeven dan ook geen negatieve test te kunnen overleggen. TIAS zal hier ook niet op controleren.

Het complete aanbod

Hier vind je het complete aanbod van al onze opleidingen. Vragen over TIAS-opleidingen? Neem contact op met onze programma-adviseurs op 013 466 8641.

Verdere informatie over het Coronavirus

TIAS School for Business and Society en Tilburg University volgen de ontwikkelingen rond het Coronavirus op de voet. Updates zullen gegeven worden via de website van Tilburg University. Zij staat in contact met de GGD en het RIVM.

 

Impact corona crisis op business & society

Onze faculty deelt hun kennis over de coronacrisis en de impact op business en society. 

Lees de artikelen »