Corona: continuïteit programma's blijft gegarandeerd

TIAS biedt sinds het begin van de Covid-19 pandemie hybride dan wel online onderwijs aan. De continuïteit en het kwalitatief hoogwaardige design van al onze programma's blijven zo gegarandeerd: interactief, flexibel, persoonlijk en uitdagend.

Per programma worden de beste en meest verantwoorde onderwijsvormen bepaald waarbij gekeken wordt naar haalbaarheid, doeltreffendheid en kwaliteit die elke keuze met zich mee brengt. Deelnemers die niet op locatie aanwezig kunnen zijn, hebben de mogelijkheid hun programma online te volgen.

Gezondheidscheck

Je bent van harte welkom bij TIAS indien je alle onderstaande vragen met “Nee” beantwoordt.

 • Heb je klachten zoals verkoudheid, hoesten, verhoging of plotseling verlies van smaak of reuk?
 • Heb je last van hele erge vermoeidheid?
 • Ben jij, of een van je huisgenoten, positief getest op COVID-19 of in afwachting van een testuitslag?
 • Ben jij, of een van je huisgenoten, genezen van COVID-19 korter dan twee weken geleden?

Mocht je een van de vragen met “Ja” beantwoorden dan verzoeken we je dringend om niet naar TIAS toe te komen. Mocht je in staat zijn om het programma live online op afstand te volgen, neem dan contact op met de Program Manager van je opleiding.

Adviezen en maatregelen

Basisregels

 • Was vaak en goed de handen.
 • 1,5 meter is een veilige afstand.
 • Blijf thuis bij klachten en laat je direct testen.
 • Zorg voor voldoende frisse lucht.

Werken op de campus

 • Per 3 november is het thuiswerkadvies aangescherpt. Medewerkers werken minimaal 50% van de tijd thuis. Uitzonderingen kunnen gelden voor medewerkers die vanwege programma-uitvoer vaker op locatie aanwezig dienen te zijn, denk daarbij o.a. aan faculty en program managers. Stem met collega’s en leidinggevende af hoe je dit samen, hybride, met elkaar invult.
 • Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand tot elkaar. Organiseer werk en bijeenkomsten zo dat in zoveel mogelijk gevallen afstand tot elkaar gehouden kan worden. 
 • In de collegezaal is de 1,5 meter regel niet van toepassing bij onderwijskundige activiteiten

Mondkapjes

 • Per 6 november wordt de mondkapjesplicht opnieuw ingevoerd. Hierbij geldt net als voorheen dat mondkapjes gedragen moeten worden wanneer mensen zich bewegen door de universiteitsgebouwen, maar niet wanneer zij plaatsnemen in de collegezaal of achter hun bureau.
 • Ook in de winkels op de campus geldt per 6 november een mondkapjesplicht.

QR-check

 • Bij evenementen op initiatief en/of gericht op hoofdzakelijk extern publiek geldt de QR-check.
 • Promoties/redes/diploma-uitreikingen vallen onder onderwijs/onderzoek. QR-check is daarom niet nodig.
 • In Tilburg blijft voor Grand Café Esplanade en de Faculty Club de QR-check van kracht, maar wordt per 6 november uitgebreid met het terras. In de bedrijfsrestaurants en lunchrooms in Tilburg zoals Mensa, Cobbenhagen en CUBE wordt geen QR-check toegepast (deze vallen niet onder de horeca regelgeving). Beweeg je in de mensa of lunchroom naar je tafel, dan is tot het moment dat je zit een mondkapje verplicht.

 

 • Desinfectiezuilen: bij entree van het gebouw vragen we iedereen om handen te desinfecteren via de desinfectiezuilen.
 • Catering: bij aanvang van het programma bij TIAS zullen wij je informeren over zaken die relevant zijn in het kader van je deelname aan het programma, zoals het gebruik van koffie, thee, de voorziening rond de lunch.
 • Schoonmaak zalen: na elk college worden alle stoelen en tafels schoongemaakt en extra desinfectie materialen zijn voorhanden indien gewenst voor eigen gebruik voor tussentijdse schoonmaak.
 • Klimaatinstallatie: de klimaatinstallaties (inclusief ventilatie) op onze Tilburg en Utrecht locaties voldoen aan het Programma van Eisen Frisse Scholen 2015 (RVO NL)/Klimaatklasse B en voldoen daarmee aan de RIVM-richtlijnen. D.w.z. dat de ventilatie met 100% verse buitenlucht geschiedt die wordt ingeblazen en geheel wordt afgezogen.
 • Extra schoonmaak: onze faciliteiten worden extra schoongemaakt, in het bijzonder de contactpunten zoals wc’s, deuren gedurende de dag.
 • Gebruik sanitaire voorzieningen: het gebruik van sanitaire voorzieningen staat iedereen natuurlijk vrij. Ook hier vragen we om enkele vuistregels in acht te nemen: maak gebruik van de dichtstbijzijnde voorziening, ga op momenten dat het rustig is (i.p.v. met een groep tegelijk bij aanvang van lunches en/of pauzes).
 • Social distancing en thuiswerken: ook wat betreft thuiswerken volgen wij de richtlijnen van RIVM en de Rijksoverheid. Dit betekent dat je alleen TIAS medewerkers persoonlijk kunt ontmoeten op de campus in Tilburg en Utrecht als zij een noodzakelijke programma- of locatiegebonden taak hebben.
 • Zelftesten: blijft belangrijk, we vragen je om voordat je naar de TIAS locatie komt een zelftest te doen. Het afnemen van een zelftest is niet voorwaardelijk voor de toegang tot het onderwijs.
 • Controleert TIAS of iedereen die aanwezig is een negatieve zelftestuitslag kan tonen? Nee, de overheid heeft bepaald dat het afnemen van de zelftest altijd vrijwillig is en dat het hebben van een negatief testresultaat niet voorwaardelijk is om toegang te krijgen tot het onderwijs bij TIAS. Studenten, deelnemers en medewerkers die aanwezig zijn op de instelling hoeven dan ook geen negatieve test te kunnen overleggen. TIAS zal hier ook niet op controleren.
 • Events: we willen zorgdragen voor een veilige omgeving voor iedereen en verantwoordelijk omgaan met de ruimte die er komt. We kiezen er daarom voor om voor evenementen en een aantal grotere bijeenkomsten de CoronaCheck-app in combinatie met legitimatie toe te passen. We doen dit voor alle evenementen met externe gasten, promoties, redes, wervingsevents, diploma-uitreikingen en bijeenkomsten met een sociaal karakter/borrels waarbij externen zijn uitgenodigd. Hiermee volgen we voor dit type samenzijn dezelfde lijn als die de horeca toepast voor evenementen in de publieke sfeer.

Het complete aanbod

Hier vind je het complete aanbod van al onze opleidingen. Vragen over TIAS-opleidingen? Neem contact op met onze programma-adviseurs op 013 466 8641.

Verdere informatie over het Coronavirus

TIAS School for Business and Society en Tilburg University volgen de ontwikkelingen rond het Coronavirus op de voet. Updates zullen gegeven worden via de website van Tilburg University. Zij staat in contact met de GGD en het RIVM.

 

Impact corona crisis op business & society

Onze faculty deelt hun kennis over de coronacrisis en de impact op business en society. 

Lees de artikelen »