TIAS Privacy statement


TIAS hecht veel waarde aan het zorgvuldig verwerken van persoonsgegevens. Dit privacy statement geeft inzicht in de persoonsgegevens die TIAS verwerkt van gebruikers van de website, (potentiële) deelnemers, alumni en docenten. Per categorie van betrokkenen lees je hieronder welke persoonsgegevens TIAS verwerkt, en met welk doel. Ook wijzen we je op jouw rechten en plichten.

Heb je vragen of een privacy verzoek?
Je kunt ons bereiken op:

TIAS Business School B.V.
Warandelaan 2 Gebouw T
5037 AB Tilburg
privacy@tias.edu
+31 13 466 86 00

Jorden Bailey
Functionaris Gegevensbescherming

Gebruikers van de website

Bij een bezoek aan de website plaatst TIAS cookies op je apparaat. De cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website. Andere cookies kun je optioneel toestaan. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiestatement. Daar zie je ook hoe lang deze gegevens op je computer bewaard blijven.

Potentiële deelnemers

Wanneer je interesse toont in een opleiding bij TIAS, gebruikt TIAS je contactgegevens (bijv. naam, e-mail, telefoonnummer, social media) om met je te kunnen communiceren. Je kunt je aanmelden voor verschillende nieuwsbrieven, een adviesgesprek of een event.

Naarmate je verder komt in je oriëntatie gebruiken we je werk- en opleidingshistorie (CV/LinkedIn) om je beter te kunnen adviseren. De correspondentie bewaren we vanuit professioneel oogpunt natuurlijk ook.

Als je aangeeft dat je geen interesse meer hebt in informatie van TIAS, gebruiken we je gegevens niet meer. Binnen 1 jaar worden die gegevens verwijderd.

Deelnemers

Bij een aanmelding kan TIAS persoonsgegevens nodig hebben, dat hangt af van de omvang van het programma. Als het programma geaccrediteerd is, hebben we een wettelijke plicht om bepaalde gegevens te verzamelen. Voor alle programma’s gebruiken we contactgegevens, je geboortedatum, en toelatings- en facturatiegegevens. Afhankelijk van de toelatingseisen van het programma komen daar nog kopie diploma’s/cijferlijsten, een intakeverslag, testresultaten (bijv. IELTS, SHL), BSN nummer en paspoortgegevens bij.

TIAS bewaart het toelatingsdossier 1 maand als je niet gaat deelnemen, en 2 jaar na het einde van je programma als je wel gaat deelnemen.

De hoeveelheid persoonsgegevens die we tijdens het programma gebruiken hangt af van het programma dat je volgt. Naast je contactgegevens en geboortedatum (en eventueel paspoortgegevens en BSN) maken studieproducten (papers, toetsen) en studieresultaten meestal deel uit van het programma, en soms ook foto’s en video’s. Bij programma’s met een coaching component worden ook persoonlijkheidstesten gebruikt. Voor specifieke deelnemers registeren we dieet- en visumgegevens.

TIAS bewaart het studiedossier tot 7 jaar na het einde van je programma.

Alumni

Leren bij TIAS houdt niet op bij het behalen van je certificaat of diploma. TIAS alumni kunnen via nieuwsbrieven op de hoogte blijven, en via evenementen en het alumni platform TIAS Connect in contact komen met andere alumni. Hiervoor gebruiken we je contactgegevens (e-mail, LinkedIn). Deze gegevens bewaren we zo lang je interesse hebt.

Naast de activiteiten voor het alumni netwerk houdt TIAS ook een alumniregister bij. Daarin staat van alle alumni de naam, geboortedatum, leergang, behaalde graad, kopie diploma en kopie cijferlijst. TIAS is wettelijk verplicht om deze historie 30 jaar te behouden voor diploma- en studieresultaatverificatie.

Externe docenten

TIAS zet naast het interne kerndocententeam experts uit de praktijk in, om zo onze deelnemers een brede blik op die praktijk te geven. Van externe docenten verwerken we contract- en facturatiegegevens en evaluaties. TIAS bewaart deze gegevens 7 jaar.

Hoe, wie, wat, waar?

TIAS gebruikt externe systemen voor relatiebeheer, online leeromgeving, en alumni platform. We maken ook uitvoerig gebruik van de automatisering van de Universiteit van Tilburg. We communiceren met deze leveranciers via beveiligde kanalen, en hebben ook verwerkingsovereenkomsten afgesloten. Voor zowel medewerkers als externe docenten en coaches geldt standaard een geheimhoudingsplicht. TIAS slaat de meeste gegevens binnen de Europese Unie op. Soms is dat niet mogelijk (bij plagiaatcontrole is een wereldwijde database nodig), of past een extern systeem zo goed bij TIAS dat we na extra maatregelen toch gegevens in de Verenigde Staten opslaan.

Rechten en plichten

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens TIAS van je heeft. We houden die gegevens graag up-to-date, dus laat het ons weten als er iets onjuist is. Als je gegevens niet meer nodig zijn, kun je ons vragen die gegevens te verwijderen. Je hebt ook recht op beperking van verwerking, overdraagbaarheid van gegevens en bezwaar bij geautomatiseerde beoordeling. Meer informatie over deze rechten is te vinden bij de autoriteit persoonsgegevens.

Je kunt een privacy verzoek indienen bij je primaire contactpersoon bij TIAS (programma adviseur, programma manager, alumni office, faculty office) of via privacy@tias.edu.