TIAS Privacy Statement

TIAS Business School B.V. (hierna: TIAS) hecht veel waarde aan het zorgvuldig verwerken van persoonsgegevens. Dit privacy statement geeft inzicht in de persoonsgegevens die TIAS verwerkt, de wijze waarop dit gebeurt en het doel van deze verwerkingen.
Wij houden ons bij deze verwerking van persoonsgegevens aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via dit privacy statement;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming vereist is;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij jouw recht respecteren om je persoonsgegevens op jouw verzoek ter inzage te bieden, te corrigeren, te verplaatsen, de verwerking te beperken of te verwijderen.

Wij verwerken je persoonsgegevens enkel als je op enige wijze een overeenkomst met ons sluit of wilt sluiten (bijvoorbeeld bij deelname aan een onderwijsactiviteit), wij jouw toestemming hebben, wij dit op grond van de wet mogen/moeten doen of wanneer wij hiervoor een gerechtvaardigd belang hebben. Je kunt de door jou gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking voordat je jouw toestemming introk.

Dit privacy statement is opgedeeld in vijf hoofdonderdelen, namelijk: ‘Informatie voor websitebezoekers en potentiële TIAS-deelnemers’, ‘Informatie voor TIAS-deelnemers’, ‘Informatie voor alumni’, ‘Informatie voor externe docenten’ en ‘Informatie voor sollicitanten’. Deze vijf onderdelen zijn te vinden door te klikken op de bijbehorende kop hierbeneden. Er wordt afgesloten met een algemeen deel dat van toepassing is op alle groepen van personen die vallen onder één of meer van de genoemde vijf hoofdonderdelen. Het kan voorkomen dat dit privacy statement in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Wij stellen je hiervan op de hoogte door een bijgewerkte versie van dit privacy statement op deze website (URL: https://www.tias.edu/privacy) te plaatsen.

Dit privacy statement is voor het laatste gewijzigd op 20-10-2020.

Informatie voor websitebezoekers en potentiële deelnemers

1. Welke persoonsgegevens verwerken we?

Wanneer je onze website bezoekt kan TIAS jouw persoonsgegevens verwerken, bijvoorbeeld in het geval je deze bij of naar aanleiding van een bezoek aan de website zelf aan TIAS verstrekt. Mogelijk verstrek je de gegevens omdat je geïnteresseerd bent in een activiteit en/of opleiding die door TIAS wordt aangeboden. TIAS kan de volgende gegevens van jou verwerken:

 • NAWTE;
 • Geslacht;
 • Carrièreniveau;
 • Organisatie;
 • Vooropleiding
 • Eventuele andere informatie die door jou zelf wordt verstrekt als je contact hebt met TIAS.

Wanneer je het aanmeldproces in gaat voor een opleiding van TIAS, kan TIAS aanvullend op de bovenstaande informatie de volgende gegevens van jou verwerken:

 • Kopie diploma’s/cijferlijsten;
 • Resultaten en aantekeningen van intakegesprek;
 • Inhoud motivatiebrief;
 • Testresultaten (bijv. IELTS, SHL).

Ook plaatsen wij cookies bij een bezoek aan onze website. Dit doen wij om ervoor te zorgen dat onze website goed functioneert, we websitestatistieken kunnen bijhouden en surfgedrag kunnen registreren. Hiervoor verwerken we, afhankelijk van het soort cookie en of je toestemming hebt gegeven, de volgende gegevens:

 • IP- en MAC-adres;
 • Browserinformatie;
 • Sessieduur;
 • Apparatuur informatie;
 • Surfgedrag.

Je leest hier meer over in ons cookiestatement.

2. Voor welke doeleinden doen we dit?

Bovenstaande persoonsgegevens kunnen door TIAS om de volgende redenen worden verwerkt:

 • Om met je te communiceren als je daar om verzoekt;
 • Voor informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven, white papers, blogs en/of brochures. Je ontvangt deze informatie enkel wanneer je je hiervoor inschrijft en/of met door middel van het geven van je toestemming hiervoor. Afmelden kan op elk moment door middel van de afmeldmogelijkheid onder aan elk bericht van TIAS;
 • Om de website goed te laten functioneren, statistieken over bezoek te genereren en onze website aan te passen op jouw interesses en voorkeuren;
 • Ter voorbereiding op je aanmelding bij TIAS. Welke informatie hiervoor uitgevraagd wordt, kan afhankelijk zijn van de opleiding waar je je voor inschrijft.

3. Welke bewaartermijnen worden er gehanteerd?

TIAS bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Dit houdt onder meer in dat:

 • De gegevens die wij van jou verwerken nadat je contact met ons hebt opgenomen zo lang bewaard blijven als dat noodzakelijk is om het contact naar tevredenheid af te kunnen handelen;
 • Jouw e-mailadres bewaard wordt zo lang jij ingeschreven wilt blijven voor de informatievoorziening van jouw voorkeur (zie hierboven);
 • Wij jouw gegevens zullen bewaren in het geval je interesse toont in een opleiding en/of activiteit van TIAS en je besluit om je aan te melden. Wij bewaren jouw gegevens dan zo lang als noodzakelijk is om de aanmelding af te ronden. Sommige gegevens zullen bewaard blijven als dat noodzakelijk is voor de doeleinden zoals genoemd onder de kop ‘INFORMATIE VOOR TIAS-DEELNEMERS’.

Informatie voor tias-deelnemers

1. Welke persoonsgegevens verwerken we?

TIAS kan de volgende gegevens van jou verwerken:

 • NAWTE;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Toelatings- en facturatiegegevens;
 • BSN;
 • Paspoortgegevens;
 • Studieproducten (papers, essays, blogs etc.);
 • Studieresultaten (cijfers);
 • Persoonlijkheidstest (voortkomend uit coaching);
 • Dieet- en visumgegevens.


2. Voor welke doeleinden doen we dit?

Bovenstaande persoonsgegevens kunnen door TIAS om de volgende redenen worden verwerkt:

 • Om onderwijs te kunnen verlenen en (onderwijs) activiteiten aan te kunnen bieden;
 • Om je als deelnemer te kunnen toetsen, als onderdeel van je opleiding bij TIAS;
 • Om gegevens aan te kunnen leveren aan het Basisregister Onderwijs, een wettelijke plicht voor NVAO geaccrediteerde programma’s.

3. Welke bewaartermijnen worden er gehanteerd?

TIAS bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Dit houdt concreet in dat:

 • Het toelatingsdossier nog 1 maand wordt bewaard als je besluit toch niet te gaan deelnemen; en tot 2 jaar na het einde van je programma als je wel gaat deelnemen;
 • TIAS het studiedossier tot 7 jaar na het einde van je programma bewaart, ten behoeve van accreditatie;
 • Facturatiegegevens bewaard blijven tot 7 jaar na het einde van je programma;
 • Contactgegevens tot 1 jaar na het laatste contact met TIAS worden bewaard.

Informatie voor Alumni

1. Welke persoonsgegevens verwerken we?

TIAS kan de volgende gegevens van jou verwerken:

 • NAWTE;
 • Geboortedatum;
 • Opleiding;
 • Diplomajaar;
 • Behaalde graad;
 • Kopie diploma;
 • Kopie cijferlijst;

Voor programma-specifieke rankings (meestal M(Sc)BA) kunnen we ook de volgende gegevens van jou verwerken:

 • Geslacht;
 • Nationaliteit;
 • Vooropleiding;
 • Werkervaring (voor aanvang en na afronden studie);
 • Salarisgegevens (na afronden studie en 3 jaar na afronding);

2. Voor welke doeleinden doen we dit?

Bovenstaande persoonsgegevens kunnen door TIAS om de volgende redenen worden verwerkt:

 • Om met je te communiceren als je daar om verzoekt;
 • Ten behoeve van informatieverstrekking omtrent in de vorm van nieuwsbrieven, evenementen, en het alumni platform. Ook dit gebeurt alleen als jij je hiervoor hebt ingeschreven of aangemeld. Je kunt je hier vervolgens ook altijd weer voor afmelden. Dit kan via de afmeldmogelijkheid die te vinden is onderaan elke e-mail;
 • Om aan andere partijen te kunnen bevestigen dat jij inderdaad dat diploma behaald hebt. Wij geven deze informatie enkel door nadat jij hier toestemming voor hebt gegeven;
 • Om het alumniregister bij te houden;
 • Als het programma geaccrediteerd is, hebben we een wettelijke plicht om bepaalde gegevens te verzamelen. Voor geaccrediteerde opleidingen leveren we namelijk persoonsgegevens van alumni aan voor het Basisregister Onderwijs.

3. Welke bewaartermijnen worden er gehanteerd?

TIAS bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Dit houdt concreet in dat:

 • Je e-mailadres alleen na door jou gegeven toestemming wordt toegevoegd aan de lijst van alumni en wordt bewaard totdat je je hiervoor hebt afgemeld;
 • Contactgegevens tot 1 jaar na je laatste contact met TIAS worden bewaard;
 • TIAS daarnaast wettelijk verplicht is om de behaalde studieresultaten 30 jaar te behouden voor diploma- en studieresultaatverificatie.

Informatie voor externe docenten

1. Welke persoonsgegevens verwerken we?

TIAS zet naast het interne kerndocententeam experts uit de praktijk in, om zo onze deelnemers een brede blik op die praktijk te geven. Als externe docent kan TIAS de volgende gegevens van jou verwerken:

 • NAWTE;
 • Geboortedatum;
 • Primaire aanstelling;
 • Afbeelding;
 • Geslacht;
 • Nationaliteit(en);
 • Contract- en facturatiegegevens;
 • Evaluaties.

2. Voor welke doeleinden doen we dit?

Bovenstaande persoonsgegevens kunnen door TIAS om de volgende redenen worden verwerkt:

 • Zodat je je werk kan uitvoeren op basis van de overeenkomst die we met elkaar hebben gesloten;
 • Als het programma geaccrediteerd is, hebben we een mogelijke wettelijke plicht om bepaalde gegevens te verzamelen.

3. Welke bewaartermijnen worden er gehanteerd?
TIAS bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. TIAS is wettelijk verplicht om NAW-, contract- en facturatiegegevens tot 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst en ten behoeve van accreditatie.

Informatie voor sollicitanten

1. Welke persoonsgegevens verwerken we?
Onder het kopje ‘werken bij TIAS’ op onze website, bieden wij je de kans om te solliciteren op een van onze openstaande vacatures of te solliciteren door een open sollicitatie te sturen. Hiervoor vragen wij jou de nodige informatie te verstrekken, zoals je NAWTE-gegevens, motivatiebrief en CV.

2. Voor welke doeleinden doen we dit?
Bovenstaande persoonsgegevens kunnen door TIAS verwerkt worden om jouw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, en – als je bij ons komt werken – om de arbeidsovereenkomst te kunnen uitvoeren. Wij verwerken de bovenstaande gegevens dus ter voorbereiding op en ter uitvoering van een eventuele arbeidsovereenkomst die we met jou sluiten.

3. Welke bewaartermijnen worden er gehanteerd?
We bewaren jouw gegevens niet langer dan dat noodzakelijk is voor de bovengenoemde doeleinden. Mocht je na afloop van de sollicitatieprocedure niet in dienst treden bij TIAS, dan bewaren wij de gegevens niet langer dan tot zes weken na beëindiging van de procedure. Zo kunnen we je alsnog benaderen als de eerdere kandidaat bij nader inzien niet geschikt blijkt. Indien je toestemming hebt gegeven om je gegevens langer te bewaren, dan bewaren wij jouw gegevens maximaal één jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure.

Beveiliging
TIAS neemt passende beveiligingsmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen en eist dat ook van partijen die in opdracht van TIAS persoonsgegevens verwerken.

Hoe, wie, wat, waar?
TIAS gebruikt externe systemen voor relatiebeheer, aanmelden voor een opleiding, de online leeromgeving, afstandsonderwijs, en het alumni platform. We maken ook uitvoerig gebruik van de automatisering van de Universiteit van Tilburg. Binnen deze externe systemen kunnen ook jouw persoonsgegevens worden verwerkt.

We communiceren met deze leveranciers via beveiligde kanalen, en hebben hiervoor verwerkersovereenkomsten afgesloten wanneer nodig. Voor zowel medewerkers als externe docenten en coaches geldt standaard een geheimhoudingsplicht. TIAS slaat de meeste gegevens binnen de Europese Unie op. Soms is dat niet mogelijk (bij plagiaatcontrole is een wereldwijde database nodig).

Rechten en plichten
Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens TIAS van je heeft. We houden die gegevens graag up-to-date, dus laat het ons weten als er iets onjuist is. Als je gegevens niet meer nodig zijn, kun je ons vragen die gegevens te verwijderen. Je hebt ook recht op beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens en om je persoonsgegevens over te laten dragen (via TIAS rechtstreeks naar een andere organisatie). Ook is het mogelijk om gegeven toestemming in te trekken in het geval wij persoonsgegevens verwerken op basis van jouw toestemming. Meer informatie over deze rechten is te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Je kunt een privacy verzoek indienen bij je primaire contactpersoon bij TIAS (programma adviseur, programma manager, alumni office, faculty office) of via privacy@tias.edu.

Klachten – Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen we je ook graag verder als je klachten hebt over onze verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van jouw gegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heb je vragen of een privacy verzoek?

Je kunt ons bereiken via:
TIAS Business School B.V.
Warandelaan 2 Gebouw T
5037 AB Tilburg
privacy@tias.edu
+31 13 466 86 00

Jorden Bailey
Functionaris Gegevensbescherming