Stage examencommissie en education office

Stage examencommissie en education office

17 januari 2020

Wij zijn op zoek naar een master stagiaire Onderwijswetenschappen voor de afdeling Education Office en de examencommissie (Standplaats afwisselend Tilburg en Utrecht).

Tijdens je stage bij TIAS School for Business & Society leer je hoe de beleidsafdeling werkt van een instelling voor hoger onderwijs, wat de dagelijkse bezigheden zijn van een examencommissie, hoe beslissingen op het gebied van toetsing en examinering tot stand komen, hoe je een beleidsdocument voor een instelling voor hoger onderwijs opstelt en op welke wijze zo’n beleidsdocument gepresenteerd en geïmplementeerd kan worden.  

Opdracht: Het opstellen van een Kader Examinering voor de Examencommissie en meekijken bij het Education Office

Meer informatie over de opdracht: TIAS biedt 15 deeltijd Masters en daarnaast een voltijd en deeltijd MBA. De examencommissie bewaakt de kwaliteit van de toetsing en examinering van deze opleidingen. Een van de taken is het maken van beleid op het gebied van toetsing en examinering. De opdracht valt binnen deze taak. Er is behoefte aan een kader voor toetsing en examinering waarbij de Academic Directors van de opleidingen alsmede de beleidsmedewerkers van TIAS meer houvast hebben als het gaat om de toetsplannen en uitvoering daarvan. Het gaat enerzijds om de minimale vereisten  en anderzijds over het bieden van overzicht over mogelijkheden en good practices. Vraagstukken die aan bod komen zijn: Wat verwachten we van een toetsplan in het Onderwijs en Examenreglement (OER)? Wat is de vereiste of aanbevolen verhouding groepsopdrachten versus individuele opdrachten? Waar moet een afstudeerscriptie minimaal aan voldoen? Waarom is feedback geven belangrijk en op welke manier kan dit gegeven worden. Wat voor soort combinatie aan toetsen is passend bij een executive opleiding?

Daarbij moet rekening gehouden worden met

a) de nieuwste wetenschappelijke inzichten op het gebied van toetsing en examinering en

b) het karakter van TIAS als business school (het gaat om executive masters en deelnemers zijn veelal werkende professionals).

Juridische voorkennis is niet noodzakelijk maar we zullen tijdens de opdracht wel op zoek gaan naar juridische kaders.

Zie voor meer informatie ook: https://my.tias.edu/examencommissie/

Wij bieden:

Werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf onze locatie in Utrecht en/of Tilburg. Er wordt een passende stagevergoeding betaald waarbij de hoogte afhankelijk is van opleidingsachtergrond en fte.

Voor de dagelijkse gang van zaken zal de begeleiding plaatsvinden door Bonnie van Engelen, manager van het Education Office van TIAS.

Voor de onderwijskundige zaken zal je begeleid worden door dr. Margriet van der Sluis, lid van de examencommissie en academic director van de Master of Management in Education (MME).

Je kunt deelnemen aan zittingen van de examencommissie en krijgt de mogelijkheid mee te kijken met de projecten binnen het Education Office, zoals de opstart van een gecombineerd accreditatietraject AACSB/NVAO, het opstellen van de Onderwijs- en Examenreglementen en de dagelijkse gang van zaken binnen het Education Office.

Voor nadere informatie over deze stageplek kun je contact opnemen met Bonnie van Engelen, telefoon +31 134668634. Sollicitaties met CV en motivatie kun je mailen naar Anouk Massuger, HR Adviseur via hrm@tias.edu.