Financieringsmogelijkheden
Header_Fiscaal

Fiscale aftrek studiekosten en financieringsmogelijkheden

Je bent van plan een programma te volgen bij TIAS School for Business and Society. Een van de beste investeringen die je kunt doen in je carrière. Maar hoe financier je dit en hoe werkt de fiscale aftrek voor studiekosten? Hier vind je de opties op een rij.

A: Je werkgever investeert in jou: 

 • aftrekbare bedrijfskosten
 • kosten spreiden over meerdere termijnen, soms meerdere jaren

B: Je investeert in jezelf

 • fiscale aftrek studiekosten
 • kosten spreiden over meerdere termijnen, soms meerdere jaren
 • DUO levenlanglerenkridiet

C: Combinatie van A en B

Fiscale aftrek

Voor het financieren van TIAS programma’s kun je gebruikmaken van de persoonsgebonden aftrek of de fiscale aftrek voor studiekosten. Op deze manier betaalt de fiscus een gedeelte van je opleiding.

Je komt in aanmerking voor fiscale aftrek van je studiekosten wanneer je inkomstenbelasting betaalt in Nederland en als de opleiding voor je (toekomstige) werk of beroep is. Heb je recht op studiefinanciering, dan zijn je studiekosten niet aftrekbaar. Je hebt dus geen lening of beurs bij DUO en je hebt geen OV-kaart. Het DUO levenlanglerenkrediet wordt niet als studiefinanciering gezien, waardoor aftrek van studiekosten mogelijk is.

Ook de studiekosten van je fiscale partner zijn aftrekbaar. De studiekosten van je kinderen vallen niet onder deze regeling. Indien je werkgever een deel van de kosten voor haar rekening neemt, dan is dit gedeelte voor jou niet fiscaal aftrekbaar.

De volgende kosten vallen onder de regeling fiscale aftrek voor studiekosten: 
- Programmakosten
- Examenkosten 
- Leermiddelen die je van de opleiding moet hebben, zoals boeken of bepaalde software

Hoe bereken ik mijn aftrekbare kosten? 

Tel de kosten voor je opleiding bij elkaar op. Krijg je een vergoeding van bijvoorbeeld je werkgever, dan moet je die van je kosten aftrekken. Voor de aftrek van studiekosten geldt een drempel per persoon van €250, -. De aftrekbare kosten boven de drempel mag je aftrekken. Het bedrag dat overblijft, dat is je aftrekbare bedrag. Je mag maximaal €15.250, - per fiscaal jaar aftrekken. Volg je les in meerdere fiscale jaren, dan is het mogelijk om de TIAS studiekosten over meerdere fiscale jaren te verspreiden om zo maximaal gebruik te maken van de fiscale aftrek voor studiekosten. Je mag de studiekosten aftrekken in het jaar dat je ze hebt betaald. De factuur is hierin niet leidend, er wordt gevraagd om bankafschriften bij controle vanuit de Belastingdienst. 

Inkomsten belastingschrijven

Het percentage van de hoogste belastingschijf waar je in valt met je inkomen, is het percentage wat je mag aanhouden voor de fiscale aftrek van je studiekosten. Dit geldt nog voor studiekosten betaald in 2018 en 2019. Vanaf 2021 wordt deze regeling waarschijnlijk versoberd en jaarlijks naar beneden bijgesteld. Onderstaand de tabellen met de percentages voor de huidige fiscale jaren.

2018

 Belastingschijf  Loon (jaarbasis)   Loonbelasting
 Schijf 1  Vanaf € 0 t/m € 20.142  36,55%
 Schijf 2  Vanaf € 20.143 t/m € 33.994  40,85%
 Schijf 3  Vanaf € 33.995 t/m € 68.507  40,85%
 Schijf 4  Meer dan € 68.507  51,95%

2019

 Belastingschijf  Loon (jaarbasis)  Loonbelasting
 Schijf 1  Vanaf € 0 en < € 20.384  36,65%
 Schijf 2  Vanaf € 20.384 en < € 33.994  38,10%
 Schijf 3  Vanaf € 33.994 en < € 68.507  38,10%
 Schijf 4  Vanaf € 68.507  51,75%

Het is ook mogelijk dat de fiscale aftrek van studiekosten per 2021 wordt vervangen door een individuele leerrekening. Zodra hierover meer bekend is zullen wij de informatie op deze pagina aanpassen.

Financieringsmogelijkheden

Er zijn verschillende manieren om je studie te financieren. Lees de mogelijkheden hieronder.

 • Termijnbetaling
  Betaling in termijnen verspreid over meerdere boekjaren is mogelijk. Dit is een maatwerk optie. Wil je hierover meer informatie? Neem contact op met de TIAS programma-adviseurs. 
 • Levenlanglerenkrediet via DUO. 
  Heb je geen recht meer op reguliere studiefinanciering? Vanaf het studiejaar 2017-2018 kun je onder bepaalde voorwaarden toch geld lenen om het collegegeld of lesgeld te betalen. Vraag het krediet aan voordat jouw opleiding start. Je krijgt namelijk geen krediet over verstreken maanden. Meer weten? Ga hier naar de website van DUO.
Meer informatie over de financieringsmogelijkheden bij TIAS?
Download hier de flyer ‘Hoe financier je een opleiding?

Ben je geen ingezetene van Nederland, dan raden wij je aan na te gaan welke fiscale voordelen je
eigen land biedt aan professionals die zich willen blijven verbeteren en vernieuwen.

Maatwerk

Iedere situatie met betrekking tot financiering is anders en persoonlijk. Voor advies op maat kun je ook terecht bij de TIAS programma-adviseurs. Wij kijken graag met je mee welke financiering het beste aansluit op jouw persoonlijke situatie. Voor fiscaal inhoudelijke vragen verwijzen wij je graag naar de Belastingdienst of je belastingadviseur.