Vastgoed

VOGON Research Award voor Ingrid Janssen

Door Ingrid Janssen | 20 november 2014 | 1 min lezen

Ingrid Janssen, Associate Professor bij TIAS, is dit jaar onderscheiden met de VOGON Research Award.

VOGON, de Vereniging voor Vastgoed Onderzoekers Nederland, weegt elk jaar de kwaliteit van het vastgoedonderzoek dat wordt gepubliceerd. Een vooraanstaande jury beoordeeld het onderzoek op de mate waarin het innovatief is; de mate waarin gebruik wordt gemaakt van nieuwe empirische data; wetenschappelijke bekwaamheid en aansluiting bij relevante wetenschappelijke literatuur; maatschappelijke impact en leesbaarheid.  

Dit jaar beschouwde VOGON ruim honderd publicaties uit maar liefst negen vakbladen en de eerste prijs ging naar het werk van Ingrid Janssen (TIAS), Pauline van den Berg (TU/e) en Aloys Borgers (TU/e), een uitgebreide studie naar de belevingskenmerken van binnenstedelijke winkelgebieden. Hieronder volgt een korte passage uit het jury rapport. Aan het eind van de tekst staat een link naar het artikel.    

Kerstverlichting in de binnenstad

“Deze studie is relevant, aangezien de positie van Nederlandse binnenstedelijke winkelgebieden steeds meer onder druk staat. Dit uit zich onder meer in een groeiende leegstand. De vraag is hoe we die winkelgebieden dan toch weer aantrekkelijker kunnen maken. Een van de voor de hand liggende knoppen om aan te draaien, is het sturen op visuele belevingskenmerken – om het maar eens populair-wetenschappelijk te zeggen: de kerstverlichting in de binnenstad.  Het onderzoek is gebaseerd op een grootschalig consumentenonderzoek onder meer dan tweeduizend respondenten. Vervolgens zijn drie verschillende statistische analysetechnieken gebruikt om de resultaten te kunnen interpreteren: een ‘decision tree analyse’, een ‘pad analyse’ en ‘discrete choice modelling’.  

Het onderzoek wint natuurlijk aan kracht als de resultaten van de drie analyses elkaar versterken. De auteurs zijn eerlijk over hun bevindingen: de resultaten van de analyses blijken maar voor een deel met elkaar overeen te komen. Het artikel laat zien dat een beperkt aantal kenmerken invloed heeft op belevingswaarde. Dat is nuttige informatie voor een winkelcentrummanager. Wat blijkt is dat fysieke kenmerken en omgevingskenmerken invloed hebben op beleving, maar dat het winkelaanbod duidelijk de grootste invloed heeft.”  

“Belevingskenmerken van binnenstedelijke winkelgebieden” is geschreven door Ingrid Janssen van TIAS, Pauline van den Berg en Aloys Borgers van de TU Eindhoven. Lees het hier.

Kennisgebieden

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.