Vastgoed

VastgoedLAB doet onderzoek naar energie-investeringen

29 oktober 2015 | 1 min lezen

Het Pan-Europese onderzoeksproject RentalCAL wil een eenduidig, publiek en betrouwbaar instrument te ontwikkelen waarmee verhuurders (en investeerders) op voorhand eventuele investeringen in energetische verbeteringen financieel kunnen doormeten. Het TIAS VastgoedLAB is bij dit onderzoek betrokken.

Hoogleraar vastgoed economie Dirk Brounen: "Energie staat al jaren centraal, ook in de vastgoedmarkt. Maar vaak blijft de bewoording hierover beperkt tot goede bedoelingen in relatief vage termen in jaarverslagen. Dat terwijl er technisch steeds meer mogelijk is om ook de bestaande vastgoedvoorraad te upgraden naar energiezuinige panden."

Vandaar dat de Europese Unie dit jaar geld geïnvesteerd in een grootschalige Pan-Europees onderzoeksproject – RentalCAL – waarin groene kansen concreet, objectief en transparant in kaart worden gebracht. De onderzoekers van TIAS VastgoedLAB maken deel uit van dit internationale onderzoeksteam. Graag maken wij u bekend met de opzet van dit project, en rapporteren wij de voortgang van deze driejarige studie.

Brounen: "In de kern is de bedoeling van RentalCAL eenvoudig. Het doel is om een eenduidige, publiek en betrouwbaar instrument te ontwikkelen waarmee verhuurders (en investeerders) in de Europese huurwoningmarkt op voorhand eventuele investeringen in energetische verbeteringen financieel kunnen doormeten. Daarbij zal er oog zijn voor alle financiële afwegingen variërend van bouwkundige kosten, overheidssubsidies en fiscale voordelen. Per land en per type verhuurder zal een duidelijk beeld van de kosten en mogelijkheden worden geschetst met een eenvoudige druk op de knop. Daarnaast zullen de opbrengsten op langere termijn in een realistisch perspectief worden geplaatst, opdat kosten en baten goed en helder kunnen worden afgewogen. 

Het project is gestart in maart 2015, en elk jaar zullen deelresultaten via ondermeer het Vastgoedlab worden gedeeld.

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.