Vastgoed

Strategische Portefeuillesturing Gemeente Maastricht

17 juni 2014 | 1 min lezen

De gemeente Maastricht heeft zich als doel gesteld om strategische portefeuillesturing in te gaan voeren. Enerzijds om ervoor te zorgen dat het gemeentelijk vastgoed een bijdrage blijft leveren aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen. Anderzijds verwacht men dat dit zal leiden tot een verbeterde exploitatie door verhoging van de productiviteit, reductie van de kosten en het leveren een bijdrage aan het (maatschappelijk) rendement.

Beeld: © Nationale Beeldbank

Het inzetten van de vastgoedportefeuille wordt tevens noodzakelijk geacht om strategische sturing te kunnen geven aan de stedelijke ontwikkeling die is vastgesteld middels de Structuurvisie en de in 2012 vastgestelde Kadernota Grond-en Vastgoedbeleid.

Marjolein Gijselaers heeft in haar afstudeeronderzoek gezocht naar een model voor strategische portefeuillesturing dat de bijdrage van het vastgoed aan de gemeentelijke doelstellingen inzichtelijk maakt. In dit video-interview laat Marjolein weten hoe ze hierin geslaagd is en wat ze met het model bereikt heeft binnen de gemeente Maastricht.

Lees meer

Scriptie Strategische Portefeuillesturing Gemeente Maastricht, Marjolein Gijselaers (2013)
Bijlagen Scriptie Strategische Portefeuillesturing Gemeente Maastricht, Marjolein Gijselaers (2013)

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.