Vastgoed

Rendement van Defensie Vastgoed

Door Ingrid Janssen | 2 juli 2014 | 1 min lezen

Vastgoed wordt door Defensie ingezet ter ondersteuning en uitvoering van haar taken. Als invulling van rijksbeleid wil Defensie meer gaan sturen op het rendement van haar vastgoed. Hierbij wordt rendement niet uitgedrukt als sec het financieel rendement maar als de verhouding tussen de prestatie die het vastgoed levert en de kosten die gemoeid zijn met het vastgoed. De totale prestatie van een organisatie wordt gevormd door de aspecten productiviteit, winstgevendheid en onderscheidend vermogen, vanuit het perspectief van de belanghebbenden.

Beeld: © Nationale Beeldbank

In zijn afstudeeronderzoek heeft Henk Koster een model ontwikkeld dat het rendement van Defensie vastgoed inzichtelijk maakt. In het model worden een duidelijke koppeling gemaakt van de gewenste toegevoegde waarde van het vastgoed voor de prestatie van de organisatie. In dit video interview doet Henk verslag van de werkwijze die hij gevolgd heeft tijdens het onderzoek en de impact die zijn onderzoek heeft op de denkwijzen over vastgoed binnen zijn organisatie.

Kennisgebieden

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.