Business en Society

Kunnen People, Planet, Profit wel vrienden worden?

Door Philip Joos | 14 april 2022 | 3 min lezen

Het overgrote deel van de bevolking is er vandaag de dag van overtuigd dat we voor immense maatschappelijke en milieu-uitdagingen staan. Simpele oplossingen om te vergroenen en klimaatopwarming tegen te gaan liggen echter nog niet in het verschiet.

Met de huidige problematiek waar de duurzame transitie mee te maken heeft, kun je je zelfs afvragen of People, Planet en Profit überhaupt wel vrienden kunnen worden. 4 actuele uitdagingen voor People, Planet, Profit. 

1. Door vergroening neemt de sociale kloof juist toe 

De eerste uitdaging voor People, Planet, Profit is dat het vergroenen van de economie niet altijd gepaard gaat met het realiseren van sociale doelstellingen. Zo blijkt uit een recent verschenen survey van PWC bij 100 toeleveringsbedrijven in de Europese autosector, dat door het verbod op nieuwe auto’s met een verbrandingsmotor dat in 2035 van kracht wordt, 500.000 banen verloren gaan. Dit is het gevolg van het kleinere aantal onderdelen waaruit een elektrische auto is opgebouwd. De extra banen die ontstaan door de verhoging van de productie van autobatterijen en elektrische auto-onderdelen compenseert dit verlies van werkgelegenheid met slechts 45%. Regionale overheden en belangengroepen binnen de autosector hebben daarom moeite met de groene doelstellingen van de Europese Commissie. Want is een maatregel die leidt tot minder uitstoot maar gepaard gaat met een groter wordende sociale kloof wel zo duurzaam?

2. Fossiele brandstoffen blijven klimaat opwarmen

De tweede uitdaging voor People, Planet, Profit is dat bijna 30 jaar van klimaattoppen bedacht om klimaatopwarming wereldwijd een halt toe te roepen, tot nu toe weinig concrete resultaten opgeleverd. De route van de eerste klimaattop in Rio in 1992 naar de laatste klimaattop in Glasgow in november 2021 gaat niet bepaald over rozen. In het slotakkoord van de COP26 Glasgow bijvoorbeeld kon vanwege het standpunt van China en India over steenkool, niet worden opgenomen dat deze fossiele brandstof wordt uitgefaseerd. In plaats daarvan werd vermeld dat landen “versnelde inspanningen” gaan leveren om het verbruik van steenkool te verminderen. 

Verder liet Amin Nasser, de CEO van het grootste oliebedrijf ter wereld Aramco, de wereldleiders weten dat investeren in fossiele brandstoffen noodzakelijk blijft om inflatierisico en sociale onrust te voorkomen. Hij noemde de Net Zero by 2050 - doelstelling van het Internationaal Energie Agentschap onrealistisch. Met een waarde van 2.000 miljard is Aramco, voor 98% in handen van de Saudische koninklijke familie, na Apple en Microsoft de derde hoogst gewaardeerde onderneming in de wereld. Het Saudische oliebedrijf zag zijn winst in 2021 verviervoudigen en is verantwoordelijk voor 4,4% van de globale uitstoot van kooldioxide en methaan in de afgelopen 50 jaar.

3. Burgers vergroenen erg langzaam

De derde uitdaging die roet gooit in het eten van de duurzame transitie is het gedrag van burgers. Mobiliteit- en eetgewoontes vergroenen erg langzaam. Zonder strenge gecoördineerde overheidsinterventie blijven de meeste burgers kiezen voor goedkopere en minder duurzame oplossingen. Dit geldt ook voor de transitie naar groene energie. Lokale burgerprotesten weten regelmatig de plaatsing van windmolenparken te vertragen of tegen te houden.

4. Greenflation vertraagt duurzame transitie

 Tot slot is er de groeiende “greenflation” die het principe van People, Planet, Profit steeds meer in de weg zit. Groene inflatie is de paradox dat hoe sneller we de duurzame transitie willen realiseren, hoe duurder het wordt en hoe kleiner de kans wordt dat we de klimaatdoelstellingen daadwerkelijk bereiken. Zo stijgen de prijzen van grondstoffen als koper, aluminium en lithium snel als gevolg van de sterk toegenomen vraag naar wind- en zonne-energietechnologie en elektrische auto’s. Daarnaast vraagt de bouw van een groene economie tijdelijk meer fossiele energie terwijl dit juist door strengere milieu en sociale regelgeving wordt belemmerd. Daarbovenop komt er onvoldoende kapitaal beschikbaar voor nieuwe investeringen in groene technologie door toe doen van de vaak slechte duurzaamheidsprestaties van de mijnbouwsector. 

We kunnen niet zonder People, Planet, Profit

Kortom, uit bovenstaande 4 uitdagingen wordt al snel duidelijk dat de economische, ecologische en sociale dimensie van de duurzame transitie van onze samenleving onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De hamvraag om tot een duurzame groene transitie te komen blijft dus: hoe kunnen we de drie dimensies People, Planet en Profit verzoenen in één realiteit?


Dit artikel is oorspronkelijk verschenen als column van Prof. dr. Philip Joos in CFO Magazine België, maart 2022.


Word de businesspartner voor gedegen financial decision-making

finance_opleidingen_tiasAls finance professional ben je een onmisbare partner voor directie, MT en senior management. Hoe zorg je ervoor dat zij in een steeds sneller veranderende bedrijfsomgeving kunnen blijven rekenen op betrouwbare financiële risicoanalyses en voorspellingen? Onze opleidingen op het gebied van Accounting, Finance & Control behoren tot de beste in hun soort. Daarmee leer je je rol als businesspartner op een excellent niveau invullen. 

Bij TIAS bieden we je inspirerende theoretische denkkaders, waarmee je vraagstukken analyseert en benadert vanuit meerdere invalshoeken. De wisselwerking met andere ervaren leiders, managers en professionals én met onze topdocenten is een grote verrijking van jouw leerproces. 

We leggen altijd de directe link naar jouw praktijk én geven je de tools in handen waarmee je met je business, in samenspel met de omgeving, waarde kan toevoegen aan de samenleving. Met meer kennis, betere vaardigheden en een breder netwerk, stel jezelf in staat te groeien en meer impact te creëren.

Overzicht finance opleidingen TIAS

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.