Vastgoed

Hogescholen kiezen voor samenwerking bij bouwopgaven

26 april 2017 | 1 min lezen

De traditionele bouworganisatievorm staat al jaren ter discussie. Het wordt van oudsher geassocieerd met beperkt vertrouwen, ineffectieve communicatie, conflicten, projectvertraging, kostenoverschrijding, etc. Een meer op samenwerking gerichte, geïntegreerde bouwvorm zou deze nadelen kunnen opheffen. Hermien Wielders MRE onderzocht of samenwerking ook voor hogescholen de oplossing is bij het organiseren van eigen bouwopgaven. Kan een geïntegreerde bouworganisatievorm de nadelen van traditionele vormen opheffen?

Wielders ontleedt in haar onderzoek het begrip ‘samenwerken’. Ze maakt hierbij een scherp onderscheid tussen samenwerken als vorm en samenwerken als competentie.  Uit een analyse van veertien HBO-vastgoedorganisaties blijkt dat juist dit onderscheid verklaart waarom hogescholen de traditionele bouworganisatievorm verkiezen boven geïntegreerde bouworganisatievormen. Door goed samen te werken kunnen de nadelen van traditioneel opdrachtgeverschap worden opgeheven. En laat nu ‘samenwerken’ een competentie zijn die hogescholen goed beheersen. Hierdoor worden de nadelen van traditionele bouworganisatievormen door hogescholen niet ervaren. 

Niet complex

De studie geeft daarnaast een zeer volledig overzicht van de toekomstige bouwopgaven van hogescholen. Deze bouwopgave is nauwelijks op nieuwbouw gericht, maar vooral op renovatie en verduurzaming. Hogescholen vinden hun bouwopgaven over het algemeen niet complex. Daarnaast wordt grote waarde gehecht aan de invloed die zij als opdrachtgever hebben in een bouwproject. Deze redenen kunnen tevens verklaren waarom voor hogescholen de traditionele bouwvorm de voorkeur geniet. 

Hermien Wielders

Wielders is werkzaam als beleidsadviseur huisvesting bij Zuyd Hogeschool. Zij rondde in november 2016 cum laude haar MRE-opleiding af met de scriptie De organisatie van bouwopgaven bij HBO-vastgoedorganisaties

 
Kennisgebieden

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.