Vastgoed

Groene huurpremies in de woningmarkt

15 september 2016 | 1 min lezen

Op basis van grootschalig onderzoek binnen de Nederlandse huurwoningmarkt, laten onderzoekers van TIAS VastgoedLAB zien dat gunstige energielabels in de huurwoningmarkt gepaard gaan met hogere huren. Ook wanneer rekening gehouden wordt met verschillen in de leeftijd, oppervlakte, locatie en kwaliteit van de woning, blijken A-label ruim 5% hogere huren op te brengen dan de doorsnee D-label huurwoning.

Op basis van ruim 14.000 observaties afkomstig van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) hebben de onderzoekers van TIAS onder leiding van prof. dr. Dirk Brounen de huurwoningmarkt nauwgezet bestudeerd. De energiestatus van woningen en het eventuele effect van het energielabel is al meermaals onder de loep genomen. ‘Dit is voor het eerst dat wij de kansen kregen om op grote schaal de niet-gereguleerde huurwoningmarkt te onderzoeken ten aanzien van eventuele verbanden tussen de energiezuinigheid en de huuropbrengst,’ aldus Brounen. 

De uitkomsten laten zien dat gunstig gelabelde huurwoningen hogere huren opbrengen. Van A tot G loopt dit verschil op tot ruim 9% per maand. Met andere woorden huurwoningen vergelijkbaar in kwaliteit en omvang kunnen tot 9% in huur verschillen op basis van het energielabel. “geen verrassend resultaat, wanneer je bedenkt dat de energiezuinigheid gemiddeld genomen zal zorgen voor een lagere energielast. Deze energiezuinigheid is een kwaliteitselement waarin de verhuurder ooit heeft geïnvesteerd en via de hogere maandhuur op terug kan verdienen. Voor de huurder is dat geen probleem zolang deze huurpremie kleiner is dan de besparing op de energierekening.”

Voor een volledig verslag van deze studie verwijzen wij naar het rapport Energy Capitalization in the Dutch Rental Market.

Kennisgebieden

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.