Vastgoed

Financiering door toeleveranciers leidt tot lagere kosten

7 juli 2015 | 1 min lezen

Wat zijn de effecten als een toeleverancier een directe contractuele relatie aangaat met de exploitant van het hotel? Dat onderzocht Jeroen Verhoef in zijn thesis die hij schreef ter afronding van de TIAS Master in Real Estate.

Beeld: © Nationale Beeldbank

In de bouw- en vastgoedsector wordt steeds vaker geïntegreerd samengewerkt. Ketensamenwerking, lean en BIM zijn niet meer weg te denken uit het bouwproces. Dit leidt tot een andere mindset en een ander verdienmodel bij partijen betrokken bij de bouw en exploitatie van vastgoed. Specialistische (onder)aannemers en toeleveranciers worden in een steeds vroegtijdiger stadium betrokken bij projecten.

Desondanks zien we dat toeleveranciers door hoofdaannemers nog altijd op prijs worden ingekocht. Waarom zouden deze toeleveranciers niet rechtstreeks de verbintenis aan kunnen gaan met de opdrachtgever en op deze wijze als partner kunnen deelnemen aan het bouw- en exploitatieproces? Zowel in kwalitatief als in financieel opzicht zouden hier voor de opdrachtgever voordelen aan moeten kleven. 

Jeroen Verhoef onderzocht deze veronderstelling in het geval van hotelvastgoed. Hotelvastgoed is vergeleken met andere vastgoedcategorieën kapitaalintensief door de hoge afbouw-, afwerking- en inrichtingskosten. Jeroen onderzocht wat de effecten zijn indien de toeleverancier een directe contractuele relatie aangaat met de exploitant van het hotel. De toeleverancier wordt daarmee verantwoordelijk voor de uitvoering en toekomstige vervanging van bijvoorbeeld sanitair, installaties en stoffering. Hij levert de materialen, brengt deze aan en vervangt ze gedurende de exploitatie. De exploitant betaalt conform een afbetalingsregeling waarvoor een rentevergoeding wordt gegeven.

In een rekenmodel simuleerde Jeroen de effecten van deze contractvorm voor de ontwikkeling en exploitatie van hotelvastgoed. Uit deze simulatie blijkt dat de op ontwikkelingskosten 7 tot 9% kan worden bespaard. De besparing op de exploitatielasten zijn zelfs nog hoger. Hij gebruikte de cijfers van drie hotels om de effecten te demonstreren. Naast deze harde cijfers concludeert Jeroen dat deze verandering van rollen in de keten ook tot andere voordelen leidt, zoals het feit dat de hotelier een grotere controle heeft op de kwaliteit van de geleverde diensten.

Lees meer

Alternatieve financiering van hotelvastgoed door toeleveranciers, Jeroen Verhoef (2015)

Kennisgebieden

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.