Vastgoed

Een groene blik op Betalingsachterstanden

28 april 2016 | 1 min lezen

In de nasleep van de financiële crisis liepen de betalingsachterstanden in Nederlandse huishoudens fors op. Steeds meer mensen kregen moeite om bijvoorbeeld tijdig te voldoen aan hun energierekening. Uiteraard is een gebrek aan inkomen (en aandacht) een goede verklaring voor deze algehele oploop. Maar waarom worden sommige huishoudens hierdoor harder getroffen dan anderen en welke rol speelt de energiezuinigheid van de woning een rol bij deze kans op achterstand? Jerry Grimes, onderzoeker bij TIAS VastgoedLAB, ging op onderzoek uit en hier vindt u de eerste resultaten.

Voor deze studie wordt gebruik gemaakt van een grootschalige Pan-Europese vragenlijst – the European Quality of Life Survey. Ruim 35,000 huishoudens uit 27 Europese lidstaten vulde het survey en in deze vastgoedLAB studie zoomen wij in op het hebben van betalingsachterstanden. In het bijzonder betalingsachterstanden met betrekking tot gas, water en electra trekken onze aandacht omdat juist hierbij het aantal achterstanden sterk is opgelopen, inmiddels tot 14%. Bovendien is de betalingsdynamiek van deze kostenpost amper bestudeerd in de literatuur.

In deze studie zijn wij gestart met het verklaren van betalingsachterstanden op huishoudniveau aan de hand van de meest gebruikelijk verklaringen; inkomen, huishoudsamenstelling en financieel bewustzijn. Hier noteren wij de verwachte relaties, de kans op een achterstand daalt naarmate huishouden financieel bewust zijn, beschikken over een hoog inkomen en bestaan uit weinig personen. 

Meer vernieuwend is deze studie vanwege onze aandacht voor de energiezuinigheid van de betreffende woning. Voor het eerst bestuderen wij of huishoudens met een energiezuinige woning ook minder kans lopen op een betalingsachterstand. Een logische verwachting, daar de rekening op maandbasis lager zou moeten zijn. Deze hypothese wordt inderdaad bevestigd. Meer over deze resultaten leest u in het rapport. 

Lees het rapport

Kennisgebieden

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.