Vastgoed

De waarde van vastgoed in de GGZ-sector

29 april 2015 | 1 min lezen

Door recente wetswijzigingen hebben zorgaanbieders de vrijheid en de daarbij behorende kansen en risico’s gekregen over hun vastgoedportefeuille. Hierdoor is vastgoed een strategisch bedrijfsmiddel geworden voor zorgaanbieders, waaronder ook de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ).

Hoe staat het met het vastgoed binnen de Nederlandse GGZ? Hoe groot zijn de belangen en worden deze wel voldoende gezien en benut? Antwoorden op deze vragen zijn te vinden in het onderzoek Sturen op toegevoegde waarde in Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) van Merijn Wetzels (MRE). Dirk Brounen (TIAS) bespreekt de belangrijkste uitkomsten in een kort videointerview.             

Vastgoed is een onroerend bedrijfsmiddel met lange looptijden en representeert vaak een hoge waarde op de balans. Daarnaast is het veelal de tweede hoogste kostenpost van een organisatie. Hierdoor heeft vastgoed een hoge impact op de bedrijfseconomische prestaties van een organisatie en vraagt alleen al om deze redenen om voldoende aandacht van het strategisch management. Vastgoed kan als strategisch bedrijfsmiddel een belangrijke bijdrage leveren aan de winstgevendheid, de productiviteit en het onderscheidend vermogen van een organisatie.

Het sturen op de toegevoegde waarde van vastgoed als strategisch bedrijfsmiddel valt onder het vakgebied Corporate Real Estate Management (CREM). Hoe GGZ instellingen na de invoering van de Wet Toelating Zorginstellingen sturen op vastgoed als bedrijfsmiddel is echter nauwelijks bekend. Het doel van deze studie is het onderzoeken van de wijze waarop GGZ-instellingen sturen op de toegevoegde waarde van vastgoed als strategisch bedrijfsmiddel en waar mogelijk te komen tot verbetervoorstellen ten behoeve van de professionalisering van CREM in de GGZ sector.

 

Lees meer

Sturen op toegevoegde waarde in Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ), Merijn Wetzels (2015)

Kennisgebieden

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.