Vastgoed

Big data en vastgoedsturing, hoe gaat dat samen?

Door Ingrid Janssen | 30 januari 2020 | 3 min lezen

Dat big data een buzzwoord is weten we inmiddels allemaal. In mijn dagelijkse praktijk probeer ik van vastgoedsturing en assetmanagement een vak te maken. Het gebruik van big data zou kunnen helpen dit te vergemakkelijken. Maar is dat zo?

Definitie

Om hier een goed antwoord op te kunnen geven, is een goede definitie van big data een mooi startpunt. Wat verstaan we hier eigenlijk onder? Big data is niet hetzelfde als een grote database. Kenmerkend voor big data is, naast dat het gaat om een grote verzameling van gegevens, deze met grote snelheid automatisch worden gegenereerd.

Een grote database is vergelijkbaar met een grote digitale kaartenbak, een systeem om een grote hoeveelheid gegevens op te slaan. Neem bijvoorbeeld het huurdersbestand van jouw corporatie. Ondanks dat alle gegevens van de huurder digitaal beschikbaar zijn, zijn deze er niet automatisch en met grote snelheid in terecht gekomen. Vaak is er nog handwerk aan te pas gekomen. Veel gegevens heeft de huurder zelf achtergelaten op het moment dat hij/zij zich online inschreef. Andere gegevens zijn aangevuld door een medewerker van de corporatie. Zo ontstaat een grote database van huurdersgegevens met een ontelbaar aantal records.

Big data is anders

De kenmerken van big data vatten we samen volgens de vier V’s: Volume, Variety, Veracity & Velocity. Of in simpel Nederlands: het gaat om veel data, gevarieerd in soort, niet altijd even betrouwbaar en met grote snelheid vernieuwd beschikbaar. De term Big Data gebruiken we voor data die automatisch worden gegenereerd, bijvoorbeeld via kliks, instrumenten of sensoren. We kunnen dan denken aan data afkomstig van social media die real time beschikbaar zijn en steeds weer ververst worden. Of data van GPS systemen die bezoekersstromen meten. Of sensoren die data over de onderhoudsconditie geven. Of data van andere instrumenten zoals de slimme meter in onze meterkast. Een enorme schat aan data die in een rap tempo worden ververst en die soms lastig aan elkaar te koppelen zijn.

Talrijke kansen

De kansen voor big data in het vastgoedmanagement zijn talrijk. Ik zal een paar mooie voorbeelden geven. Met behulp van sensoren kun je de actuele bezettingsgraad in gebouwen meten. Handig om bezoekers naar een juiste plek te wijzen en ruimtes beter te benutten. Maar ook zeer nuttig voor facilitair managers die hierop het schoonmaakprogramma efficiënt kunnen inrichten. De schoonmaker krijgt real time een overzicht op een tablet van de gebruiksintensiteit per ruimte en kan hier zijn planning en route op afstemmen.
Of wat dacht je van innovatieve lifttechnieken? Met behulp van sensoren wordt elke liftbeweging geregistreerd. Analyse van data over liftbewegingen laat patronen zien. Wijken nieuwe registraties af van dit patroon, dan kun je hier direct op inspelen, vaak al voordat een storing daadwerkelijk optreedt. Big data kan veel facilitaire en onderhoudsprocessen een stuk efficiënter laten verlopen.

Lager tempo vastgoedbeslissingen

Maar wat hebben we hier nu aan bij vastgoedsturing? De crux zit ‘m in een ander tempo van beslissen. Veel big data toepassingen in het vastgoedmanagement ondersteunen operationele processen. Hierop kan direct worden geacteerd. Efficiënter in tijd en kosten en beter afgestemd op de vraag. De keuzes die we maken bij vastgoedsturing zijn anders van aard. Deze vragen niet direct om actie. Bij vastgoedsturing gaat het om vraagstukken als; Welke woningen verduurzamen we als eerste? Hoeveel woningen boven de huurtoeslaggrens willen we behouden? Welke verduurzamingsingrepen kunnen we laten samenvallen met gepland onderhoud? Deze vraagstukken zijn van meer tactische aard. Minder frequent maar met een grotere impact en vaak met een langere tijdshorizon.

Van operationele naar stuurinformatie

En hoe kan big data nu helpen bij vastgoedsturing? Als we in staat zijn de gegevens uit de operatie te abstraheren naar stuurinformatie dan gaat dat lukken. Zo kan ik me voorstellen dat sensordata over de bezetting van gezamenlijke ruimten (bijvoorbeeld in woonzorgcomplexen) interessant is in de afweging of deze ruimten wel of niet voor het oorspronkelijk beoogde doel moet blijven bestemd. Data over liftstoringen is voor vastgoedsturing interessant indien deze informatie geeft over de momenten waarop grote vervangingen, en dus uitgaven, te wachten staan. Deze informatie is nodig om integrale afwegingen te kunnen maken. Staat het woningcomplex op de slooplijst? Dan zal een andere afweging worden gemaakt. Daarnaast zal het aantal storingen in een kwartaal of jaar van invloed zijn op de beleving van bewoners. En juist dat zijn onderwerpen waarop je als woningverhuurder zou willen sturen.

Ik pleit voor een betere vertaling van operationele data naar stuurinformatie. De assetmanager krijgt zo betere feiten in handen om echt aan vastgoedsturing te kunnen doen. Het gebruik van big data biedt hiertoe tal van nieuwe mogelijkheden. Wie doet er mee?

Data inzetten om van vastgoedsturing een vak te maken?

Het gebruik van data is geen doel op zich. Beter onderbouwde vastgoedbeslissingen zijn dat wel. In de module Waardecreatie met Vastgoed Data Analytics van de Executive Master of Real Estate (MRE) maken we de verbinding tussen de enorme hoeveelheden data die vandaag de dag beschikbaar is en de behoefte aan stuurinformatie. 

Dit artikel is eerder verschenen is op CorporatieNL en GemeentenNL.

Kennisgebieden

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.