Vastgoed

Benchmark Gemeentelijk Vastgoed

10 maart 2020 | 1 min lezen

De Benchmark Gemeentelijk Vastgoed komt dit jaar met een set kengetallen voor vastgoedexploitatie. De kengetallen geven een gedetailleerd beeld van kosten, opbrengsten en waarden voor verschillende type gebouwen binnen de gemeentelijke vastgoedportefeuille.

De kengetallen kunnen gebruikt worden als benchmark binnen de eigen gemeentelijke vastgoedorganisatie. “Met de presentatie van deze kengetallen willen TIAS Business School en Republiq als initiatiefnemers van de benchmark bijdragen aan een beter gevoel voor de financiën van de gemeentelijke vastgoedportefeuille,”aldus dr.ir. Ingrid Janssen, associate professor bij TIAS.

Met de kengetallen kunnen vragen worden beantwoord als: Geef ik jaarlijks veel of juist weinig uit aan onderhoud? Is de gemiddelde boekwaarde verhoudingsgewijs hoog of laag? Zijn de door ons gehanteerde huurprijzen marktconform? Sander de Clerck van Republiq: “Het vastgoedbeleid van gemeenten verschilt onderling sterk. Denk bijvoorbeeld aan de gehanteerde huurprijzen voor verschillende maatschappelijke functies. Deze getallen geven een richtlijn, een zorgvuldig berekend gemiddelde over een representatieve dataset”.

Jaarlijks meet de Benchmark Gemeentelijk Vastgoed de prestaties van gemeentelijke vastgoedportefeuilles op tal van indicatoren zoals leegstand, energieprestatie, beschikbaarheid, kostendekkendheid, aanbod per inwoner, enz. “We vergelijken de prestaties in de benchmark per deelportefeuille sport, onderwijs, welzijn, cultuur en ambtelijke huisvesting. Voor de kengetallen zijn we dieper in de dataset gedoken. Zo kunnen we per gebouwfunctie de belangrijkste financiële kenmerken presenteren”, aldus Ingrid Janssen.

Voor de berekening is data gebruikt van ruim 6.200 gemeentelijke gebouwen en 5.200 huurcontracten van in het totaal 23 grote gemeenten die deelnemen aan de benchmark.

 Transitie van de vastgoedsector

De vastgoedsector is in transitie op alle fronten. Van een maximale winst naar balans tussen maatschappelijk én financieel rendement. Van verduurzamen naar circulair innoveren. Van gevoel voor de markt naar werkelijkheid op basis van vastgoeddata. Kortom van uitdagingen naar vernieuwende oplossingen. Ben jij die ambitieuze vastgoedprofessional op zoek naar meer verdieping? Dan is de deeltijd Executive Master of Real Estate (MRE) zeker iets voor jou.

Kennisgebieden

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.