Woningmarkt en corporaties

Wat als onze heilige huisjes ter discussie komen te staan?

Onze woningmarkt beweegt mee met de tijd. Koopprijzen zijn grilliger gebleken dan menigeen dacht. Historische hervormingen zorgen voor nieuwe verhoudingen in de markt.

VastgoedLAB doet onderzoek naar deze ontwikkelingen. In onderstaande artikelen leest u meer over de resultaten hiervan.

IN DIT DOSSIER
AGENDA