AI, Data & Tech

IT-outsourcing in de afgelopen decennia: steeds moeilijker of eenvoudiger?

Door Erik Beulen | 17 maart 2015 | 1 min lezen

Afgelopen zaterdag gaf ik college aan de Executive Master of Information Management van TIAS in Tilburg. Een dag lang werken met professionals is niet alleen inspirerend maar ook het levert ook nog interessante onderwerpen op voor deze blog. Tijdens het college ontstond er een discussie of outsourcing van IT in de afgelopen decennia eenvoudiger geworden is. Een boeiende stelling.

Beeld: © Nationale Beeldbank

Laten we teruggaan naar het midden van de jaren negentig. De outsourcingscontracten waren gegoten in beton op basis van eenzijdige voorwaarden. Dat is in 2015 wel anders: flexibiliteit is troef. Daarnaast worden niet alleen intellectueel eigendom, aansprakelijkheden en de exit volledig uitgespeld in de contracten. Ook de introductie van boetes voor het missen van service levels maakt het contracteren tegenwoordig complexer.

Daarbij komt nog dat de technologie en de samenhang tussen platformen er niet eenvoudiger op geworden is. Het onderhouden van de architectuur wordt een steeds zwaardere opgave voor veel organisaties. Wel moet worden opgemerkt, dat met name de overgang van medewerkers bij de eerste generatie outsourcingscontracten verre van eenvoudig was. Dat is tegenwoordig een stuk simpeler. De overgang van rechtswegen van de huidige leverancier naar de nieuwe leverancier komt zelden voor. Ook de ervaring die zowel klanten organisatie als leveranciers door de decennia heen hebben opgedaan maakt het onderhandelen en managen van outsourcing contracten in 2015 eenvoudiger dan twintig jaar geleden.

Ontwikkelingen die IT-outsourcing in 2015 moeilijker maken

Dat brengt zaken weer enigszins in balans. Maar er zijn nog twee ontwikkelingen die IT-outsourcing in 2015 veel moeilijker maken. Ten eerste kiezen veel klantenorganisaties voor een samenwerking met meerdere leveranciers. Dit leidt tot een grotere complexiteit. De afhankelijkheden tussen deze leveranciers moeten worden gemanaged. Het uitvoeren van root cause analyses wordt er niet eenvoudiger op.

Ten tweede leidt de globalisering van IT-outsourcing ook tot een grotere complexiteit. Hierbij gaat het niet om het slechten van taalbarrières, het overbruggen van tijdszones of cultuurverschillen. Die fase zijn we nu wel voorbij. Het gaat hierbij over het overbruggen en invullen van de lokale security en compliancy requirements. Het gaat hierbij ook om gegevensverwerking en -opslag buiten onze landsgrenzen, buiten de Europese gemeenschap. Het oplossen van deze puzzel is een stuk eenvoudiger als je de dienstverlening concentreert in het land waar de dienstverlening geconsumeerd wordt. Maar dat is zo 1995. Daarmee rest mij niets anders dan te concluderen dat het contracteren en managen van outsourcing er door de decennia heen niet eenvoudiger op geworden is.

Deze blog verscheen eerder op Blog IT.

Kennisgebieden

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.