Strategy, Innovation & Leadership

International business risico’s: coronacrisis lessen

Door Eric Dooms | 14 juli 2020 | 2 min lezen

Als de coronacrisis iets duidelijk heeft gemaakt voor international business, is het wel hoe risicovol onderlinge afhankelijkheid op globaal niveau kan zijn. De coronacrisis heeft de kwetsbaarheid van jarenlange focus op specialisatie, kostenbesparing, lean en just in time in één klap bloot gelegd. Welke lessen kunnen we hieruit trekken over de risico’s van internationaal zaken doen?

De nadruk van de laatste jaren op specialisatie, focus, kostenbesparing, lean en just-in-time lijkt gebaseerd te zijn geweest op de optimistische aanname dat alle schakels in de supply chain te allen tijde in staat zijn hun bijdrage te leveren. In dienst van efficiency en kostenbesparing sneeuwden de risico’s die een te grote afhankelijkheid van leveranciers en regio’s met zich mee kunnen brengen, onder. Om toekomstige risico’s van een te grote afhankelijkheid van bepaalde partijen en regio’s in te dammen, kun je de volgende 5 acties ondernemen:

1. Risico’s spreiden met diversificatie

Door diversificatie in toeleveranciers, productmarkcombinaties en regio’s waar je internationaal zaken doet, spreid je de risico’s in je internationaliseringsstrategie. Daarnaast zou je kunnen onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om meer in eigen land zaken te gaan doen.

2. Voorraden en financiële buffers opbouwen

Voorraden opbouwen gaat dan wel in tegen het just-in-time principe, het geeft wel de ruimte om op zoek te gaan naar een oplossing, als zich een kink in de keten voordoet. Daarnaast stelt meer vet op de botten in de vorm van een substantiële financiële reserve, je in staat te investeren in innovatie en nieuwe productmarkcombinaties. Op die manier ben je voorbereid op mogelijke nieuwe kansen die als gevolg van een grote crisis als de coronapandemie kunnen ontstaan.

3. Balanceren tussenefficiency, buffers en diversificatie

Bedrijven die te veel diversificeren en/of te veel buffers achter de hand houden, werden in het ‘oude normaal’ weggeconcurreerd door efficiëntere spelers. Er lijkt dus een paradox te zijn: bedrijven die zich te goed voorbereiden op een uitzonderlijke crisis worden in het normale leven weggeconcurreerd. Het blijft daarom balanceren tussen efficiency aan de ene kant en diversificatie en buffers opbouwen aan de andere kant.

4. De bedrijfsvoering flexibiliseren

Wanneer je rekening houdt met de mogelijkheid dat de markt er morgen heel anders uit kan zien, is het vanzelfsprekend dat je een flexibele bedrijfsvoering inricht. Snel kunnen omschakelen naar andere leveranciers, andere productmarktcombinaties, andere samenwerkingsverbanden, stelt je in staat je internationale businessactiviteiten in lijn te brengen met wat er op dat moment in de markt gebeurt.

5. Scherp blijven op 4 risicofactoren van international business

In de literatuur wordt vaak gesproken over 4 risicofactoren in international business die je houvast bieden om de risico’s van internationaal zaken in kaart te brengen. Dit stelt je in staat de risico’s voor jouw internationale activiteiten te verkennen, in te dammen, af te dekken en te spreiden zodat je beter kunt inspelen op de kansen die er ook altijd zijn. In onze onepager over deze 4 risicofactoren, wordt dieper op deze risicofactoren in gegaan, krijg je zicht op hoe je risico’s kunt verkennen, en komt aan de orde hoe je kunt anticiperen op internationale crises.

Download onepager

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.