Real Estate

Academic Director dr. ir. Ingrid Janssen over MRE

9 juli 2018
Ingrid

‘Het gaat goed in de vastgoedsector. Er wordt weer geld verdiend en het maatschappelijk bewustzijn in de sector groeit. Toch laten we kansen liggen als we op de oude bekende manier de nieuwe uitdagingen in de sector oppakken. Een moderne vastgoedprofessional snapt de ontwikkelingen in de sector. Met nieuwe businessmodellen, een andere bedrijfsvoering of simpelweg een andere professionele houding weet hij nieuwe kansen te benutten. Daar is wel een bepaalde mindset voor nodig,’ zegt dr. ir. Ingrid Janssen, Academic Director van de Executive Master of Real Estate.

‘Economische voorspoed maakt het verleidelijk gewoon weer in oude patronen te vervallen. Terwijl er zo’n interessante nieuwe uitdagingen liggen in de vastgoedsector! Denk aan de deeleconomie die ons tot een andere kijk op vastgoedgebruik dwingt. We moeten in nieuwe concepten voor vastgoedgebruik durven denken. Of de toenemende beschikbaarheid van data die ons helpt steeds beter gefundeerde keuzes te maken in vastgoedontwikkeling. ,’ vertelt Janssen. ‘Deze kansen moet je natuurlijk wel willen zien. En je eigen rol daarin, als schakel in de vastgoedketen, leren kennen. In de Executive Master of Real Estate nodigen we deelnemers uit van perspectief te wisselen. Eens vanuit een andere invalshoek naar de eigen vastgoedpraktijk te kijken. Ik geloof dat dit helpt in de zoektocht naar nieuwe oplossingen. ’

Waarom zou ik juist kiezen voor de vastgoedopleiding bij TIAS?

  1. ‘Drie zaken onderscheiden ons in de markt:
    We doen meer aan persoonlijk management, intervisie, coaching. We zijn de coach van een deelnemer in zijn eigen ontwikkelingstraject. 
  2. Alles is modulair opgezet. Daarmee raken we meer thema’s dan je gewend bent. Normaal gaat het over taxeren, beheren, managen, gebiedsontwikkeling, et cetera. Dat hebben we ondergeschikt gemaakt. In plaats daarvan belichten we de vastgoedpraktijk vanuit drie belangrijke invalshoeken: data en digitalisering, financiële innovatie en duurzaamheid. De belangrijkste drivers voor de huidige transitie van de sector. 
  3. De vorm. We geloven heel erg dat deelnemers niet alleen in de collegezaal leren. De nieuwe online leeromgeving is zeker zo belangrijk. Je ontmoet elkaar online, klassikaal, in een kleine intervisiegroep of een op een met je coach. Steeds kiezen we de leervorm die past bij het doel dat we willen bereiken. Dit leert een stuk effectiever.’
Hoe ontwikkelt een vastgoedprofessional zich tijdens de opleiding?

‘Als iemand hier binnenkomt, wil die graag weten hoe hij een veel volwaardigere gesprekspartner wordt in de vastgoedketen. Ze willen kunnen begrijpen wat de andere stakeholders inbrengen. Hoe kun je hen beter verstaan zodat je het verschil kunt maken in het proces? Een groep deelnemers bestaat uit verschillende publieke en private partijen, zo leren ze van elkaars perspectieven.

 
Vervolgens merk ik dat de deelnemers zich ontwikkelen op een manier waar ze van tevoren niet aan gedacht hadden. Een ontwikkeling die te maken heeft met persoonlijke vaardigheden, een volwassenere manager te worden en te kijken met meer afstand. Daarnaast leren ze om uit verschillende vaatjes te tappen. Ze maken kennis met perspectieven uit andere sectoren – financieel, marketing, innovatie - en proberen die denkbeelden op de vastgoedsector te projecteren. Aan het eind van de rit zien ze dat hun perspectief enorm is verbreed. Ze hebben meer inhoudelijke bagage en zelfvertrouwen gekregen.’

Hoe ziet het vak van vastgoedprofessional er over pakweg tien of twintig jaar uit? Verschilt dat veel met nu?

‘Er komt nu een generatie aan op de arbeidsmarkt die anders durft te denken, die andere competenties heeft geleerd op school. Ze kunnen bijvoorbeeld analytischer denken en beter (online) naar de feiten op zoek gaan en zaken onderbouwen, terwijl het in het verleden meer draaide om gunnen en vertrouwen. 


Kenmerkend voor de MRE-klas die we de afgelopen twintig jaar in huis hebben gehad is dat we probeerden om alle rollen aan boord te krijgen binnen de keten. Van ontwikkelaar tot bouwer tot belegger, tot makelaar, taxateur, afnemer en de, gemeente die de vergunningen verstrekt. In die hele keten wordt nu anders samengewerkt. Rollen veranderen. Het kan wel eens zijn dat de makelaar niet meer de makelaar is zoals we die nu kennen. Een groot deel van zijn functie - het feit dat hij de lokale markt goed kent - is ook op een andere manier op te zoeken. Daarom zal hij op een andere manier het verschil moeten maken, bijvoorbeeld door meer te ontzorgen. Het klantenservicegedeelte, daarin kan een makelaar goed voorzien. Bij de deal maken hoeft een makelaar niet meer te pas te komen. De handtekening kan zelfs digitaal.’

Wat is jouw persoonlijke inbreng bij het Advanced Real Estate Program? 

‘Ik vind het heerlijk om kennis te delen. Niet alleen die ik uit boekjes haal, maar die ik zelf verwerf door eigen onderzoek en mijn eigen adviespraktijk. Daarnaast werk je met professionals. Dat maakt dat je ontzettend veel kennis terugkrijgt. Die interactie met elkaar verscherpt enorm mijn beeld en levert direct voor mij nieuwe vragen op om met andere onderwerpen weer aan de slag te gaan.’
 
Relevante Artikelen