Artikelen
 • Governance
  5 januari 2017
  Edith Hooge
  Begin november was ik voor een congres in Atlanta, een stad in de zuidelijke staat Georgia. Omdat Martin Luther King hier is geboren als (klein)zoon van predikanten in de Ebenezer Baptist Church, ben ik naar de Martin Luther King National Historic Site gegaan, waar je onder andere de Ebenezer Baptist Church, het graf van King en zijn vrouw, en een klein museum kunt bezoeken.
 • Governance
  22 december 2016
  Mirella Minkman
  Veel organisaties in de zorg leggen steeds meer verantwoordelijkheden bij medewerkers, bij cliënten en hun naasten. Besluitvorming op de traditionele hiërarchische niveaus zou minder moeten worden. Dat is nodig, aldus professor Mirella Minkman en Henk Nies van Vilans. Mensen worden immers mondiger, zijn hoger opgeleid, verlangen meer zeggenschap en betalen steeds meer voor de publieke voorzieningen die ze gebruiken. Zij zien een trend naar decentralisatie en horizontalisering.
 • GovernanceLAB
  21 december 2016
  Ferry Koster
  Organisaties die willen innoveren doen dat geregeld door verbanden aan te gaan met andere organisaties. Door kennis met elkaar te delen en van elkaar te leren, lukt het organisaties gezamenlijk nieuwe producten en diensten te ontwikkelen, nieuwe markten te creëren en nieuwe organisatiemodellen te bedenken die aansluiten bij de wensen van de markt. Die samenwerkingsrelaties variëren in omvang en complexiteit. Zo kan de vernieuwing het gevolg zijn van directe relaties tussen twee organisaties die bijvoorbeeld een strategische alliantie aangaan. Aan de andere kant van het spectrum liggen de samenwerkingsrelaties bestaand uit een groot netwerk van verschillende organisaties. 
 • GovernanceLAB
  1 december 2016
  Mirella Minkman
  De jetlag valt tegen. Maar dat is dan ook het enige negatieve dat ik overhoud aan mijn reis naar Singapore van afgelopen week. Op uitnodiging van de Universiteit van Singapore (National University of Singapore) was ik daar in het kader van een expert programma om kennis te delen over onderzoek en ander werk dat ik (maar meestal ‘we’) doen in Nederland over integrale zorg.
 • Governance
  31 oktober 2016
  Mijntje Lückerath
  Diverse en inclusieve teams herbergen meerdere competenties, achtergronden, nationaliteiten, en – steeds belangrijker – leeftijden. Teamleden kunnen vrijelijk hun meningen en perspectieven te berde brengen, met als uitgangspunt dat hun input waardevol is. En er mogen geen ongeschreven gebruiken zijn, die deze aanpak verhinderen. Dat zijn in een notendop de kernelementen van een productieve Diversion & Inclusion-aanpak.
 • Governance
  3 september 2016
  Ondanks alle maatregelen om het aandeel vrouwen in de top te laten stijgen is het percentage vrouwen in de raden van bestuur van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen dit jaar afgenomen in plaats van gestegen.
 • Governance
  11 augustus 2016
  Hoe benadert de nieuwe code corporate governance het terecht als zeer belangrijk bestempelde onderwerp van cultuur en gedrag?
 • Governance
  8 augustus 2016
  Bestuursakkoorden in het primair en voortgezet onderwijs verschillen sterk van die in het mbo, hbo en wo. 
 • Governance
  21 juli 2016
  Bestuurders die mensen verbinden en hen inhoudelijk op één lijn weten te krijgen, kunnen adequater sturen op de onderwijskwaliteit van scholen.
 • mv1
  15 juli 2016
  Marc Vermeulen is per 15 juli 2016 benoemd als voorzitter van de Zuidelijke Rekenkamer.

Governance

What if governance is more than regulation and control?

Wat gebeurt er als governance meer inhoudt dan regelgeving en controle? Verantwoord toezicht en beheer vragen niet alleen om rapporten en stempels. Voor toekomstbestendig toezicht zijn geïnformeerde beslissingen en acties van capabele mensen vereist. 

Governance is een belangrijk thema in de verschillende programma's van TIAS. In het GovernanceLAB doen professoren, samen met de markt, onderzoek.