TIAS

Zelf je studie financieren? Denk aan de fiscale aftrek!

15 april 2019 | 4 min lezen
Zelf je studie financieren? Denk aan de fiscale aftrek!

Je wilt op eigen kosten een studie naast je baan gaan volgen. Een waardevolle investering in je carrière. Maar hoe kun je dit slim financieren? Alles wat je moet weten over de fiscale aftrekbaarheid van studiekosten via je aangifte inkomstenbelasting.

Investeren in jezelf

Een leven lang leren zorgt ervoor dat je waardevol blijft op de arbeidsmarkt. Hoe kun je de studiekosten voor een aanvullende opleiding betalen? Daar zijn diverse mogelijkheden voor! Bijvoorbeeld, je betaalt de opleiding zelf of je sluit een lening af, bijvoorbeeld bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Voor beide opties geldt dat je de betaalde studiekosten bij de belasting kunt aftrekken.

Eisen aan de fiscale aftrek van je studiekosten

Je komt in aanmerking voor fiscale aftrek van je studiekosten wanneer je inkomstenbelasting betaalt in Nederland en als de opleiding voor je (toekomstige) werk of beroep is. Heb je recht op studiefinanciering, dan zijn je studiekosten niet aftrekbaar. Je hebt dus geen lening of beurs bij DUO en je hebt geen OV-kaart. Het DUO levenlanglerenkrediet wordt niet als studiefinanciering gezien, waardoor aftrek van studiekosten mogelijk is. Ook de studiekosten van je fiscale partner zijn aftrekbaar. De studiekosten van je kinderen vallen niet onder deze regeling. Indien je werkgever een deel van de kosten voor haar rekening neemt, dan is dit gedeelte voor jou niet fiscaal aftrekbaar.

Fiscale aftrek studiekosten

Voor de aftrek van studiekosten geldt momenteel een drempel per persoon van €250,-. De aftrekbare kosten boven de drempel mag je aftrekken. Het bedrag dat overblijft, dat is je aftrekbare bedrag. Momenteel mag je maximaal €15.250,- per fiscaal jaar aftrekken. Volg je college in meerdere fiscale jaren, dan is het mogelijk om de studiekosten over meerdere fiscale jaren te verspreiden om zo maximaal gebruik te maken van de fiscale aftrek. Je mag de studiekosten aftrekken in het jaar dat je ze hebt betaald.

Onder ‘studiekosten’ wordt verstaan:

  • De programmakosten
  • Examenkosten
  • De studiemiddelen die nodig zijn om de opleiding te volgen, zoals boeken en bepaalde software

Stappenplan

Check in drie stappen wat de fiscale aftrek studiekosten voor jou kan betekenen. Bij vragen kun je altijd terecht bij onze programma-adviseurs en de Belastingdienst.

1. Check de hoogte van de jaarlijkse studiekosten

Heb je je ingeschreven voor een opleiding? Ga na wat de kosten zijn per jaar en bereken hoe je de kosten het beste kunt spreiden over de boekjaren. Wanneer een opleiding bijvoorbeeld anderhalf jaar duurt, kun je de studiekosten over twee boekjaren fiscaal aftrekken. Zo maak je optimaal gebruik van de regeling.

Let op! Je mag de studiekosten aftrekken in het jaar dat je ze hebt betaald. De bankafschriften – en dus niet de factuur – zijn daarbij leidend volgens de regels van de Belastingdienst.

2. Controleer in welke belastingschijf je zit

Het percentage van de hoogste belastingschijf waar je in valt met je inkomen, is het percentage wat je mag aanhouden voor de fiscale aftrek van je studiekosten. Onderstaand de tabellen met de percentages voor de huidige fiscale jaren.

2019

 Belastingschijf Loon (jaarbasis)  Loonbelasting 
 Schijf 1  Vanaf € 0 t/m < € 20.384  36,65%
 Schijf 2  Vanaf € 20.384 t/m < € 33.994  38,10%
 Schijf 3  € 33.994 t/m < € 68.507  38,10%
 Schijf 4  Vanaf € 68.507  51,75%

2020

Belastingschijf Belastbaar inkomen uit werk en woning Tarief
Schijf 1 Vanaf € 0 tot € 68.508 37,35%
Schijf 2 Vanaf € 68.508  49,50%

Deze regeling geldt nog tot 31/12/2021. Hierna gaat de STAP-Budget regeling in. 

3. Het belastingaangifteformulier invullen

Elk jaar (liefst vóór 1 april, uiterlijk 1 mei) is het de bedoeling dat je belastingaangifte doet. De Belastingdienst vult al veel voor je in, maar uiteraard niet de studiekosten. Zoek het kopje ‘aangifte studiekosten’ dus op en vul daar het bedrag van je studiekosten in.

Meer informatie over de financieringsmogelijkheden bij TIAS?

Download hier onze flyer ‘Hoe financier je een opleiding?’

Ontwikkel jouw loopbaan

Heb je vragen? Ben je benieuwd wat TIAS voor jou en je loopbaan kan betekenen? Wil je graag eens sparren over jouw ambities en uitdagingen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen je graag verder bij jouw vervolgstap!

Maak een afspraak

Relevante artikelen
Kennisgebieden