Informatie management & technologie

Worden robots onze toekomstige IT-auditors?

Door Rob Fijneman | 12 januari 2016 | 4 min lezen

We worden dagelijks geconfronteerd met technologische veranderingen; sommige zijn uitvloeisels van een evolutie, maar we hebben ook te maken met revolutionaire veranderingen. De term ontwrichtend wordt vaak gebruikt om aan te geven dat we in een stabiele wereld leven met af en toe verstoringen. In 2035 zal verandering de norm zijn en stabilisatie zal ontwrichtend genoemd worden. We zullen onderdeel zijn van een technologisch ecosysteem, waarin robots toezicht houden en zonodig complexe technologiesystemen auditeren. Zal er nog een rol voor ons als technologie-adviseurs en auditors zijn?

Digitale arbeid is een relevante discussie in veel bedrijven. Na de digitalisering van backoffices in voorgaande jaren wordt nu de volledige keten van processen gedigitaliseerd en businessmodellen veranderen snel. In principe zijn in alle sectoren nieuwe businessconcepten geïntroduceerd. De technologie wacht niet tot wij ons organiseren. We zijn aan het leren hoe we big data-concepten kunnen gebruiken, we zijn begonnen met het leren van datapatronen en predictive analytics wordt gebruikt. Er is geen indicatie dat deze ontwikkelingen zullen stoppen.

Bestuursleden hebben moeite om deze technologische veranderingen tijdig over te nemen terwijl ze een evenwicht proberen te vinden tussen het runnen van het bedrijf met enorme investeringen in 'oudere technologie' en het veranderen van de business met ontwrichtende technologie. Technologie-adviseurs en auditors worden vaak gevraagd om deze dilemma's op te lossen, om advies te geven met betrekking tot de benodigde investeringen, om het bestuur te regelen en ook om de kwaliteit van de huidige technologie en technologieplannen te beoordelen. Dit zorgt voor een comfortabel plaatje voor adviseurs en auditors. In de praktijk van KPMG Advisory vormt de technologische component een enorm deel van onze focus op transformatieprocessen met onze klanten. Wij helpen vorm te geven aan de toekomstige agenda van onze klanten en dit vergt onmiskenbaar technologische vaardigheden. Technologiespecialisten zijn schaars, datawetenschap is tegenwoordig het meest begeerde werk en universiteiten starten verschillende masteropleidingen in datawetenschap en technologie. Dit belooft een gouden toekomst.

Om gelijke tred te houden met verandering ...

Technologiekinderen van vandaag zullen de leiders zijn in 2035, met de technologie volledig ingebed in hun DNA. De houding van 'angst, onzekerheid en twijfel' die momenteel gangbaar is onder bestuursleden zullen worden vervangen door een flexibele en innovatieve manier van denken met betrekking tot technologie. Dit zal invloed hebben op de eisen die zullen worden gesteld aan de toekomstige technologie-adviseurs en auditors.

De kernvraag is of de adviseurs en auditors erin zullen slagen om tegelijkertijd en snel genoeg te veranderen. Robottechnologie in consulting en auditing zou werkelijkheid kunnen worden.Asset-gebaseerde adviesmodellen geven aan dat de tijden veranderen. Technologie zal de huidige businessmodellen veranderen.

De IT-auditmethode heeft moeite om het tempo van de veranderingen bij te houden. Auditmodellen zullen moeten worden aangenomen, data-analyse zal een volledige datagestuurde controle-aanpak introduceren die mogelijk veel van de huidige controletechnieken zal vervangen. Ook het profiel van de IT-audit in termen van omvang, toegevoegde waarde en de vereiste gemeenschappelijke kennis van IT-auditors, staat in het middelpunt van de belangstelling.

Men kan niet aan het gevoel ontkomen dat we worden geregeerd door naleving en risicomijdende aanpakken die tot een relatief langzame veranderagenda in ons vak leiden. We hebben gezien dat andere sectoren worden weggevaagd wegens gebrek aan snelheid, en dit kan mogelijk ook gebeuren met de advies- en auditberoepen. Technologie zou de controle en monitoring van activiteiten kunnen overnemen, cognitieve leermodellen kunnen worden gebruikt om processen te verbeteren, en robots kunnen op een permanente basis worden getraind om betere auditors te worden. Idealiter wordt alles bewust beveiligd en zal het niet meer nodig zijn zich zorgen te maken als het eenmaal is getest en in gebruik genomen. Tegelijkertijd creëert dit denken kansen. Wie zal de kwaliteit van de in de volledig geautomatiseerde controle-, monitoring- en auditingsystemen ingebouwde grondregels valideren? Iemand zal de gebruikte regels moeten definiëren en valideren, dus de technologie-adviseur en auditor kunnen nog een belangrijke rol hebben. Er is waarschijnlijk een revolutie nodig om onszelf voor deze nieuwe rollen om te vormen en ons anders te positioneren in de toekomstige waardeketen.

... is er meer nodig

Mijn oratie aan de Universiteit van Tilburg in 2005 richtte zich ook op de toekomst van IT-auditing. Het ging uitvoerig in op de vraag of het potentieel van IT-auditing beperkt of onbeperkt is. Tien jaar verder lijken de veranderingen teleurstellend. Het auditorsberoep heeft haar auditmethodologieën niet echt hervormd, we reageren nog steeds op opmerkingen op onze audit-adviezen en we hebben zelf geen volledig proactieve agenda. Onlangs is het beroepslichaam van IT-auditors in Nederland begonnen met gesprekken met de universiteiten om de gemeenschappelijke kennis van IT-auditors opnieuw te bekijken, om het toepassingsgebied van IT-governance en assurance uit te breiden, en het curriculum vast te leggen dat nodig is om toekomstbestendige lT-auditors te ontwikkelen. Deze initiatieven zijn positief, maar niet ontwrichtend genoeg om ons te herpositioneren met betrekking tot het nieuwe technologie-ecosysteem.

Vorig jaar vierden we 25 jaar IT-auditing aan de TIAS School for Business and Society. Bij KPMG hebben we sinds 1973 een gericht technologieteam gehad, dat werd opgestart om de financiële auditors te ondersteunen bij het valideren van de betrouwbaarheid van financiële systemen. Vandaag heeft ons werk betrekking op de volledige IT-levenscyclus, zowel in termen van advies en auditing. We kunnen op deze sterktes bouwen om ons beroep opnieuw uit te vinden, om door te gaan als een technologiepartner in nieuwe ecosystemen en om een publieke vertrouwensrol met betrekking tot technologie veilig te stellen. Om te innoveren moeten we startups inschakelen om nieuwe businessmodellen te bespreken met de whizzkids van de moderne technologie en beginnen met het testen van nieuwe audittechnieken. De toekomst is van ons als we vandaag beginnen met veranderen.

Rob G.A. Fijneman is lid van de raad van bestuur van KPMG Nederland. Hij leidt Advisory en is lid van de Global Advisory Steering Group van KPMG. Rob is sinds 1986 actief als technologie-adviseur en auditor en hij werkt samen met veel multinationals met het oog op het vormen, controleren en auditing van technologie. Rob is professor in IT-Auditing aan de Universiteit van Tilburg en Academic Director van de Executive Master of IT-Auditing aan TIAS School for Business and Society.

 

Download-brochure

Relevante artikelen