Strategy, Innovation & Leadership

Topprestaties: interesse betere voorspeller dan talent

Door Jeroen De Flander | 5 maart 2020 | 2 min lezen

Hoe ga ik als manager mijn medewerkers stimuleren nog beter te presteren? Het gangbare HR-antwoord zou zijn: ‘Met talentmanagement natuurlijk.’ Maar daar denkt Vlaams bedrijfsstrateeg en veel gevraagd spreker Jeroen De Flander heel anders over. Topprestaties zijn volgens hem niet zozeer een kwestie van talent, maar vooral van interesse, de juiste triggers én hard werken.

Koppeling tussen interesse en doel

Talent heeft volgens Jeroen slechts een beperkte invloed op succes. In zijn onlangs uitgekomen derde boek The Art of Performance: The Surprising Science behind Greatness, pleit hij voor innovatief prestatiemanagement als de sleutel tot topprestaties in organisaties. De theorie die Jeroen in zijn boek The Art of Performance uit de doeken doet, is dat iedereen in principe in staat is de top 5% op zijn vakgebied te halen. De bedrijfsstrateeg stelt dat een interesse, mits op de juiste wijze getriggerd, kan uitgroeien tot een passie. Als die passie vervolgens kan worden gekoppeld aan een bepaald

Motiveren op basis van interesse

Op basis van 6 decennia wetenschappelijk onderzoek concludeert Jeroen dat interesse een betere voorspeller van topprestaties is dan talent. Het interesseprofiel van mensen blijkt een veel stabielere factor te zijn dan het persoonlijkheidsprofiel dat doorgaans wordt gebruikt om de aanleg voor bepaalde competenties te voorspellen. Op basis van interesses zijn mensen bovendien gemakkelijker te motiveren een bepaalde opleiding te volgen of iets nieuws te leren. En op termijn dus ook om uit te blinken in een bepaald vak als ze maar genoeg oefenen.

Amateuristische kijk op prestaties

Toch ziet Jeroen managers nog altijd worstelen met de vraag hoe ze meer uit hun medewerkers kunnen halen en is talentmanagement nog steeds hét sleutelbegrip als het over de prestaties van individuele werknemers gaat. De reden dat talentmanagement evenals performance management of prestatiemanagement nog steeds omarmd worden als tools voor het verbeteren van prestaties van medewerkers is volgens de bedrijfsstrateeg evident: het bedrijfsleven gaat nog altijd heel amateuristisch om met prestaties. Hij constateert dat de focus in het bedrijfsleven als het om prestaties gaat, vooral op beloningsbeleid is gericht. Concepten die in de topsport al jarenlang succesvol zijn gebleken, worden in het bedrijfsleven niet of nauwelijks ingezet.

In dienst van het geheel

Naast het belang van interesse voor het neerzetten van topprestaties, identificeert de bedrijfsstrateeg in zijn boek nog een aantal belangrijke randvoorwaarden die bevorderlijk zijn voor het presteren van medewerkers. Deze zijn in principe niet nieuw maar worden in het bedrijfsleven nog onvoldoende benut. Zo haalt Jeroen bijvoorbeeld aan dat medewerkers die hun vaardigheden ten dienste van anderen kunnen stellen, langer gemotiveerd blijven en daardoor beter presteren. Voor managers is het daarom van belang dat ze een gevoel van purpose bij hun medewerkers kunnen creëren; hoe kan ik als manager iemands vaardigheden zo inzetten dat hij niet enkel zichzelf verder ontwikkelt maar dat ook de mensen rondom hem en dus ook de organisatie daar beter van worden?

Wijze van triggeren

In zijn boek The Art of Perfomance noemt Jeroen het bedrijf UCB, waar medewerkers sterker gemotiveerd bleken, zodra de patiënten voor wie het bedrijf nieuwe therapieën ontwikkelden, echt een gezicht kregen. Ook aan de lopende band is dit gevoel van purpose te creëren door bijvoorbeeld duidelijk te maken dat mensen verderop aan de lopende band hun werk leuker gaan vinden, wanneer medewerkers aan het begin beter presteren. Heel veel hangt volgens Jeroen af van de manier waarop je als manager je medewerkers triggert.

Ontdek de 3 principes voor het leveren van topprestaties

In het TIAS8hr-programma The Art of Performance praat de Vlaamse bedrijfsstrateeg en veelgevraagd spreker Jeroen de Flander je in 8 uur bij over alle facts & figures rondom topprestaties. Hij onthult de 3 beproefde principes voor het leveren van topprestaties die hij heeft ontdekt in 6 decennia wetenschappelijk onderzoek. Principes die je op jezelf én op je medewerkers kunt toepassen.

Schrijf nu in voor TIAS8hr: The Art of Performance.

Meer informatie

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.