Strategy, Innovation & Leadership

Hoe zorg je dat je dingen voor elkaar krijgt?

Door Jan de Vuijst | 5 augustus 2015 | 3 min lezen

In de huidige tijden gaat het in managementbladen en op business schools over onderwerpen als kwaliteitsmanagement, kennismanagement en lean. Aandacht die serieus genomen moet worden. 'Modewoorden' ontstaan namelijk niet voor niets. Ze geven de behoefte aan die in organisaties aanwezig is. Leidinggevenden en opdrachtgevers hechten er belang aan en dus moet de adviseur hier van op de hoogte zijn.

Vanuit de optiek van het advieswerk is leiderschap het vermogen om dingen voor elkaar te krijgen. Dat hoeft dus niet persé aan één persoon, de leider, gekoppeld te zijn. Dat kan ook door een team, een netwerk, een groep of compleet systeem gepresteerd worden.

Organisaties hebben voortdurend behoefte aan leidinggevenden die veranderingen succesvol vormgeven, die voortdurend bewerkstelligen waar de organisaties gaan haperen. Leiderschap is in iedere organisatie nodig, daar waar mensen samenwerken. 

Meer weten? Download kosteloos het hoofdstuk Leiderschap van het boek Professioneel Adviseren van Jan de Vuijst, docent van de masterclass Leiderschap.

Theorieën over leiderschap

Leiderschap in de “grote man”-theorie

Eigenschappen van leiders zijn bestudeerd vanuit het vermoeden dat leider aangeboren eigenschappen bezit die hun leiderschap verklaren de “grote-man” of ook wel “trekken”-theorie. In moderne organisaties wordt rekening gehouden met de casting van leidinggevenden. Om effectief te kunnen opereren is de klik tussen team en de leider cruciaal. Wezenlijk onderdeel van de klik, is de cultuur binnen het team en het karakter van de leider. 

Leiderschap en handelen

Twee categorieën eigenschappen en handelingen zijn bijzonder relevant voor leiders:

  • Het doelgericht structureren van werk
  • Het ondersteunen van degenen die het werk moeten doen

Beide facetten moeten altijd in een zekere balans gelijktijdig aanwezig zijn. De balans tussen beide polen hoeft uiteraard niet 50/50 te zijn. De praktijk laat bijvoorbeeld zien dat een team met relatief laagopgeleiden meer behoefte heeft aan duidelijkheid dan aan ondersteuning in onderlinge omgang, terwijl hoogopgeleiden meer behoefte hebben aan groepsondersteuning dan aan een leider die alles nog eens duidelijk uitlegt. 

Figuur 1. Twee kanten van leiderschap

Doelgericht structuren  En ook Ondersteunen van het team 
Challenge En ook  Support 
Hard op de inhoud En ook  Zacht op de relatie 
Taakgericht En ook  Mensgericht 
Structuur En ook Proces 

Interventies op leiderschap

Voor de adviseur is het belangrijk te begrijpen waar de opvattingen over modern leiderschap vandaan komen, maar hij moet in de praktijk leren inschatten wat een bepaalde leiderschapsstijl voor effect heeft op de veranderingen waar hij voor wordt ingehuurd. 

Via bestudering van karakterstructuren (omgaan met individuen) en organisatieculturen (omgaan met groepen) kan hij/zij conclusies trekken over effectieve stijlen van leidinggeven in bepaalde omgevingen. Belangrijk is dat er een balans is tussen uitdagingen en ondersteuning (zie figuur 1). De adviseur kan het effect van een disbalans onderzoeken en ook duidelijk maken aan zijn of haar opdrachtgever in een twee-bij-twee matrix, waarin op de ene as challenge-/doelgericht staat en op de andere as juist support-/ondersteuningsgericht. 

Meer weten? Download kosteloos het hoofdstuk Leiderschap van het boek Professioneel Adviseren van Jan de Vuijst, docent van de masterclass Leiderschap.


Leiderschap tot een kerncompetentie maken
Wilt u leiderschap hoog op de managementagenda van uw organisatie gezien het belang van leidinggevenden in uw organisatie die veranderingen succesvol vormgeven? Heeft u het doel met een leiderschapsprogramma om high potentials in uw organisatie voor te sorteren voor een carrière richting steeds meer verantwoordelijkheid?  
De Masterclass Leiderschap geeft u de kennis en vaardigheden om leiderschap binnen uw organisatie naar een hoger niveau te brengen.
Relevante artikelen